Bidra til mer rettferdig idrett på verdensbasis!

13.10.2017 Norges Orienteringsforbund

Utøvere inviteres til deltakelse i undersøkelse i regi av «Fair sport» og Antidoping Norge.


 

Antidoping Norge er kontaktet av «Fair Sport» for hjelp til å videreformidle en undersøkelse til norske utøvere. Målet er å innhente norske utøveres synspunkter i arbeidet for en mer rettferdig idrett på verdensbasis.

Norsk Orientering ønsker å gi alle utøvere mulighet til å delta i denne undersøkelsen, og gjengir «instruksjoner», informasjon og link til undersøkelsen nedenfor.


«Fair sport» er en uavhengig internasjonal organisasjon som jobber for utøvers rettigheter med å bekjempe juks og dopingbruk i idretten. En av organisasjonens stiftere er tidligere olympisk gullmedaljør på skøyter, og grunnlegger av «Right to play», Johan Olav Koss.

 

Les mer om Fair Sport her: https://fairsport.org/

I mars 2017 begynte WADAs utøverkomité å jobbe med et charter for utøvers rettigheter (C.O.A.R – Charter Of Athletes Rights). «Fair sport» sammen med flere utøverkomiteer, nasjonale antidopingbyråer og andre organisasjoner ble tatt med inn i dette arbeidet med charteret. Det ble fort klart at dette arbeidet var så viktig, at målet ble å utvikle å utvikle et dokument om utøveres rettigheter som kan presenteres for alle idrettsorganisasjoner verden over. De vil også sikre at utøveres rettigheter nedfelles i World Anti-Doping Code. Dette bedrer muligheten for at alle utøvere får konkurrere i en ren og rettferdig idrett.

WADAs utøverkomité og Fair Sport ønsker å utvikle et Charter med rettigheter som reflekterer utøvernes ønsker og behov for en idrett uten doping og annen form for juks og manipulasjon. For å sikre at utøvernes stemmer høres inn i dette arbeidet, er Antidoping Norge forespurt å bistå med å videreformidle en spørreundersøkelse til de som driver med toppidrett.

Vi er altså behjelpelige med å formidle dette ut til de som er aktuelle utøverne i orientering.

Målgruppen er de som er deltakere eller potensielle deltakere i nasjonale og internasjonale konkurranser.

Brev fra Johan Olav Koss til utøverne kan du se: her

Lenke til undersøkelsen:

 

https://survey.qualtrics.com/jfe/form/SV_3fwuYJtzcUVwv09