Behandling av saken om «Startberettigelse og berettigelse til medaljer, diplom og kongepokal i NM i orientering»

13.09.2021 Norges Orienteringsforbund

En godt balansert arbeidsgruppe har jobbet frem forslag til endring i reglene.

 

I vedtak fra Forbundstinget 2020 ble saken om startberettigelse i NM (konkurranseregel 7.1.3 og 7.1.4), oversendt til endelig behandling på Kretsledermøtet 2021, under forutsetning av at det legges opp til en bred høringsrunde i forkant av saken.


En balansert arbeidsgruppe har sett på reglene, og har et forslag til ny ordlyd i regelverket.

 

Dette ble lagt fram på Klubbledermøtet fredag 10. september i Porsgrunn.

 

Du kan lese dette, og mer om veien videre: her

 

Har du innspill i sakens anledning, send e-post til : stein.blomseth@orientering.no