Autogenererte kart: «Gir oss unike muligheter for økt aktivitet»

27.05.2020 Ivar Haugen

Imponerende arbeid av ildsjeler – med autogenererte kart – kan gi både morsom sommerferie og økt aktivitet resten av året.Over: Eksempel på autogenerert kart.
 

 

Som tidligere omtalt er det – takket være godt arbeid av Terje Mathisen, Henning Spjelkavik og Jan Kocbach – nå langt på vei og god dekning av autogenerert kart – mapant – i Norge.

 

Dette har lenge vært en drøm for entusiastiske o-løpere.

 

Og da det som den gang ble kalt Forenklingsutvalget initierte oppstarten - for en god del år tilbake – ble det et mål.


Siden den tid har det gått litt i «rykk og napp», eller av-og-på. Men gjerne mer av enn på, før en i vår satte fart.


Med utsiktene for Norgesferie ble det et mål med god dekning over alle attraktive sommerferiedestinasjoner.

 

- Mapant som nå lanseres gir oss unike muligheter for økt aktivitet både for mosjonister og de som velger å konkurrere, sier president i Norges Orienteringsforbund, Astrid Waaler Kaas og fortsetter:


- Terskelen for å starte o-aktivitet i nye områder senkes med mapant.no.  Sommerferien kan bli morsommere for mange o-løpere og vanlige folk som liker å bruke kart når de går tur.  Turorienteringsposter kan legges til nye, spennende steder for å nevne noe.

 

- Jeg er imponert over og stolt av våre ildsjeler som har bidratt med sin unike tekniske kompetanse og utallige dugnadstimer som har muliggjort lanseringen av mapant før sommerferien.

 

 

Da Forenklingsutvalget i sin tid initierte arbeidet og staket ut (kompass)kursen, var tanken- som Waaler Kaas også nevner - å muliggjøre orientering i områder hvor o-idretten lå brakk – såkalt hvite flekker:

- Jeg ser et fantastisk potensial i dette, både for o-idrettens mosjonstilbud og konkurransetilbud, sier styremedlem i Norges Orienteringsforbund, Sondre Gullord.

 

- Det vil gjøre at tur-o og stolpejakt enkelt kan tilbys i nye områder, og vi kan organisere treninger og enkle nærløp på kartlagte områder hvor det tidligere ikke har vært kart eller kartene er gamle og utdaterte. Jeg tror prosjektet vil bidra til å senke terskelen for å dra i gang o-aktivitet i områder vi har omtalt som "hvite flekker". Jeg tror også materialet vil bli nyttig for mange synfarere, slik at det blir enklere og billigere for klubbene å lage kart med topp kvalitet. 

 

Og ryktene forteller at kvaliteten på den norske MapAnt ikke skal stå noe tilbake for sine brødre/søstre i Sverige og Finland – snarere tvert imot.