Arrangørseminar søndag 21. oktober!

18.09.2018 Norges Orienteringsforbund

Norges Orienteringsforbund viderefører tradisjonen med Arrangørseminar dagen etter Blodslitet.


 

Norges Orienteringsforbund viderefører tradisjonen med Arrangørseminar søndag etter Blodslitet.

 

Dermed er det i år søndag 21.oktober som gjelder.

Tid: 1000-1600 (kaffe fra 0930)
 

Sted: Clarion Congress Oslo Airport – (Gardermoen vest)


Deltagelsen inkluderer lunsj, og er i år gratis.


Tanken er at arrangørene av kommende års NM og Hovedarrangement skal hente inspirasjon og erfaring via deltakelse, og vi håper de ser verdien av dette.

 

En vil få presentasjoner fra 3 av årets arrangement i tillegg til informasjon fra Norges Orienteringsforbund.


Se fullstendig innbydelse/program: her

 

 

Påmelding til: jan.arild.johnsen@orientering.no innen søndag 7.oktober.