Arrangørseminar blir avholdt i mars 2021

27.10.2020 Norges Orienteringsforbund

Erfaringsutvekslinger mellom arrangørene av de største konkurransene finner sted over nyttår.


 

Arrangørseminaret – hvor en samler arrangørene av årets Hovedarrangement og kommende års arrangører for erfaringsutveksling – bruker å finne sted i slutten av oktober.

 

 På grunn av situasjonen rundt covid-19 er dette utsatt til over nyttår.

 

Når vi kommer til mars 2021 vet vi forhåpentligvis mye mer om hvordan vårsesongen i orientering i 2021 kan se ut i forhold til restriksjoner og arrangementsstørrelse.


Med bakgrunn i dette er dato for neste arrangørseminar satt til lørdag 20.mars 2021 på ett av hotellene i tilknytning til Gardermoen.

 

Endelig innbydelse kommer mot slutten av året.