Arrangementsinformasjon etter regjeringens pressekonferanse 18.januar

19.01.2021 Norges Orienteringsforbund

Fremdeles noe usikkerhet, men en jobber med avklaringer.

 

 

Det er etter regjeringens pressekonferanse 18.januar oppstått usikkerhet rundt muligheten for å arrangere lokalt arrangement. Det jobbes med å få klarhet i dette, mer info kommer så snart dette foreligger.

Det er klart at toppidrett – i dette tilfelle NM og VM-uttak kan gjennomføres. Andre klasser er foreløpig mer uklart.

Med bakgrunn i at det de kommende helgene er terminfestet nasjonale arrangement i skiorientering med innlagt VM-uttak og NM ble det i ekstra Styremøte i Norges Orienteringsforbund søndag 17.januar gjort vedtak med nødvendig presiseringer for deltakelse i de planlagte arrangementene på Lygna 23.-24. jan og på Natrudstilen 30.-31. jan

Følgende styrevedtak er gjort:

"Dersom lokale restriksjoner muliggjør gjennomføring av NM- og VM-uttak, så anbefaler styret at det arrangeres NM og VM-uttak for senior 23.-24. januar og 30.-31. januar.
NM-junior og Hovedløp utsettes til mars måned. Ski-o utvalget får fullmakt til å gi dispensasjon til utøvere på juniorlandslag til å delta i seniorklassen og vurdere om disse juniorene da også kan delta i NM-junior som vil gå i samme terreng (gjelder kun NM-lang) i mars. Nærløp for øvrige klasser kan arrangeres for andre klasser i parallell. Vi definerer NM som et toppidrettsarrangement, og landslagsgrupper, løpere som deltok i NM ski-o i 2020 og/eller har realistiske ambisjoner om å kvalifisere seg til VM i ski-o er i denne sammenheng definert som toppidrettsutøvere.
Forbundet vil vurdere økonomien for arrangørene på et senere tidspunkt."

Samtidig påpeker Styret at Norges Orienteringsforbund stiller seg bak de råd som kommer fra sentralt hold og trekker frem noen viktige punkter:

  • Idrettslag og klubber må holde seg løpende oppdatert over hvilke ev. restriksjoner som gjelder i sin kommune og i sin region.
  • Lag og utøvere fra kommuner i bo- og arbeidsregioner med stort smittetrykk skal ikke reise ut av egen kommune/region for å konkurrere. (toppidrett er unntatt)
  • Nasjonale breddearrangementer bør ikke gjennomføres før det lettes på smittevernrådene fra myndighetene. 
  • Det er viktig at vi tar inn over oss alvoret i smittesituasjonen. Vi skal ikke tøye grensene, men vil anvende forsiktighetsprinsippet.

Konkret så betyr styrevedtak følgende:

Lygna ski-o weekend 23.-24. januar

Det gjennomføres VM-uttak og NM-sprint for klassene D/H 21 – dette er definert som et «Toppidrettsarrangement».

Det jobbes med avklaring på om lokalt arrangement (Nærløp) kan tillates

NM-sprint for junior og Hovedløpet utsettes til 6.-7.mars og legges inn i ett utsatt ski-o-treff.

Deltagelse i toppidrettsarrangementet «VM-uttak og NM-sprint D/H 21» tillates for følgende kategorier:

  • Utøver som er uttatt på NOFs landslagsgrupper senior og junior (ski-o utvalget bestemmer i hvilken grad alle eller noen junior får klarsignal til start)
  • Utøvere som har realistiske ambisjoner om å kvalifisere seg til VM-senior
  • Utøvere som deltok i en NM-distanse i ski-o vinteren 2020

 

Natrudstilen 30.-31. januar

Ski-o-treff og NM-langdistanse junior utsettes til 6.-7. mars

30.-31.jan arrangeres det NM-langdistanse og VM-uttak for klassene D/H 21 – dette defineres som et «Toppidrettsarrangement»

Deltagelse i toppidrettsarrangementet «VM-uttak og NM-lang D/H 21» tillates for følgende kategorier:

  • Utøver som er uttatt på NOFs landslagsgrupper senior og junior (ski-o utvalget bestemmer i hvilken grad alle eller noen junior får klarsignal til start)
  • Utøvere som har realistiske ambisjoner om å kvalifisere seg til VM senior
  • Utøvere som deltok i en NM-distanse i ski-o vinteren 2020