Alle inviteres til spørreundersøkelse i forbindelse med revidering av utviklingstrappa!

20.06.2022 Norges Orienteringsforbund

Sett av noen minutter for å bidra til utviklingsarbeidet i Norsk Orientering.


 

I Norges Orienteringsforbund arbeider en med en revidering av utviklingstrappa, hvor det er satt ned en arbeidsgruppe.

Denne arbeidsgruppen ønsker nå innspill fra ALLE i hele Norsk Orientering på dagens utviklingstrapp og i arbeidet mot en ny og revidert versjon.

Du kan bidra med å utvikle Norsk Orientering ved å besvare spørreundersøkelsen som er tatt fram.

Undersøkelsen finner du: her

 

Svarfrist innen 1.juli klokken 23:59.

 

Link til undersøkelsen: https://surveys.enalyzer.com?pid=cekd4fuh