3 verdige kandidater til prisen Årets trener 2017!

15.11.2017 Norges Orienteringsforbund

Se juryens nominasjon før kåringen lørdag 18. november.

 

Anders Nordberg (Nydalens SK) ble kåret til Årets trener i 2015. Under ungdomsåret til Norsk Idrett i 2016 ble Sondre Ruud Bråten og Bojan Blumenstein kåret til Årets unge trenere i Norsk Orientering. Foto: Tore Sandvik

Lørdag avgjøres det hvilke av de tre som er nominert av juryen til prisen Årets trener, som stikker av med seieren i kåringen for 2017.

unnamed file

Anders Nordberg under mottakelse av sin pris.

 

Juryen for kåringen av Årets Trener har på grunnlag av innsendte forslag nominert 3 verdige kandidater til prisen Årets trener i Norsk orientering 2017.

I alfabetisk rekkefølge er dette:

Christian Hohl, Wing Ok
Eva Jurenikova, Halden SK
Hanne Sandstad, Freidig


Presentasjon av de nominerte:

Christian Hohl, landslagstrener i skiorientering

Christian har i en årrekke vært landslagstrener i skiorientering. Han nomineres på bakgrunn av den store jobben han har gjort for ski-orientering med å heve kvalitet og kultur for de beste i landet. Christian legger ned en formidabel innsats med å sørge for at det trenes godt på økter av god kvalitet.

Han bidrar både på landslagets samlinger og konkurranser i tillegg til at han arrangerer økter lokalt i Trondheim. Han har sørget for at Norge ligger langt fremme på treningssiden sammenlignet med der Norge var for noen år tilbake. Det trenes mer spesifikt nå, både sommer og vinter.

Ved siden av innsatsen Christian, hvor han har lagt ned mye av sin fritid i arbeidet, har han tatt topptrenerutdannelsen til Olympiatoppen/NTNU der han har skrevet en oppgave som tar opp smalsporteknikk, en teknikk som brukes mye i scooterspor. Denne oppgaven har landslaget dradd nytte av i sin daglige trening.

Eva Jurenikova, klubbtrener i Halden SK:  

Eva har de siste fem årene vært engasjert som trener i Halden SK. Klubben har oppnådd mange sterke resultater i denne perioden.  Hun har tidligere flere års erfaring som trener i Sverige. Eva er meget kunnskapsrik og målrettet med en klar treningsfilosofi, der hun bygger på kvalitet på hver trening både teknisk og fysisk.  

Eva har også vært nyskapende innen bruk av blant annet GPS. Hun brenner for utvikling av yngre utøvere, og har sammen med andre juniortrenere løftet Halden SK til en av de ledende klubbene på juniorsiden.

Hun viser et stort engasjement i trenerjobben, et engasjement som ikke bare er for enkeltutøvere men for hele klubben, både elite, ungdom og rekrutter. 

Eva er en nysgjerrig og kunnskapssøkende trener som er tilstede på utviklingsarenaer for trenere. Ved bruk av nyskapende teknologi har Eva sørget for at idretten både blir tilgjengelig for nye innen idretten og for eliten.

Eva brenner for o-idretten og jobber med flere oppgaver som ligger utenfor hennes stillingsinstruks til beste for o-idretten.

Hanne Sandstad, klubbtrener i Freidig

Hanne har de siste årene vært en av flere bidragsytere til at Freidig har blitt en av landets beste klubber.

Hanne har jobbet i o-gruppa siden 2009 fra rekrutt til junior. Ved å kombinere sin erfaring fra egen karriere og kurs som Olympiatoppens Topptrenerutdannelse har Hanne mye å gi. Hanne er både koordinator og personlig trener i klubben.

Det er ikke bare klubbens løpere som nyter godt av Hannes ekspertise. Hanne bidrar også på forbundets jenteprosjekt og som mentor for andre klubbers løpere. Klubbsamarbeidet Freidig har med Frol har større utbytte takket være Hannes bidrag.


Vinneren av «Årets trener» kåres under kompetansehelgen, lørdag 18. november 2017.

«Årets trener» får heder, diplom og et stipendium på 4000 kr.

Juryen består av:

o   Lene Kinneberg
o   Birgitte Husebye
o   Eivind Tonna