Spillemidler til utstyr

18.09.2017 Norges Orienteringsforbund

Portalen hvor klubbene kan søke om midler for utstyr innkjøpt i 2017 er åpnet.


 

Portalen hvor klubbene kan søke om midler for utstyr innkjøpt i 2017 er nå åpnet.

Klubber og grupper i Norges Orienteringsforbund kan søke, og fristen er 18.oktober.

Norges Idrettsforbund har en spillemiddelordning til utstyr, der klubber og grupper blir tildelt midler inntil 33% av utstyrets kostnad. I år skal 34,4 millioner kroner fordeles – en økning på fem millioner kroner fra i fjor.

De siste årene har tildelt beløp til o-klubber og grupper ligget på i underkant av 20% av utstyrets kostnad.

Klubber og grupper i Norges Orienteringsforbund kan søke på følgende utstyr:
- Tidtakingsutstyr for elektroniske brikker (MTR (minitimerecorder), eScan mv)
- Startklokker
- Postenheter (alle typer post-, start- og målenheter, poster og postutstyr)
- Utlånsbrikker for rekruttering (personlige brikker og rekrutteringspakker er ikke inkludert)  
- Arrangementstelt
- Utstyrspakke til Pre-o

NB! Det er ikke anledning til å søke midler til annet utstyr enn dette. Minimum søknadsbeløp er 3 333 kroner (Utstyrskostnad 10 000 kroner).

Utstyr kan kjøpes i www.idrettsbutikken.no. Ta kontakt med Lone K. Brochmann i Norges Orienteringsforbund om du har spørsmål om Pre-o-utstyr.

Det søkes gjennom SportsAdmin (https://sportsadmin.nif.no). Det er utarbeidet en veiledning for hvordan man søker. Se veilederen her.

Spørsmål om hvilke utstyr som dekkes, rettes til Vigdis Hobøl i Norges Orienteringsforbund.

Tekniske spørsmål rettes til Idrettens Support på tlf: 21029090 eller e-post: support@idrettsforbundet.no