Mentorprogram for å få frem flere kvinnelige ledere og trenere


 

I regi av Norges Orienteringsforbund startes det opp et prosjekt med mål om å få med flere kvinnelige ledere og trenere. Prosjektet vil i første omgang løpe til desember 2024.

 

Tanken bak prosjektet er å belyse viktigheten av å både ha menn og kvinner i lederteam og i støtteapparat for best mulig tilrettelegging for utøvere. Vi skal oppmuntre kvinner til å ta på seg roller i idrett, slik at vi oppnår en større andel kvinnelige representanter i alle organisasjonsledd; klubber/lokallag, krets/region, og forbundet sentralt. Ved størst mulig variasjon med tanke på bakgrunn, rolle og kjønn vil vi oppnå bredere kompetanse, erfaring og trygghet. På sikt ønsker vi å øke bredden i Norsk Orientering, samt optimalisere for løpere på toppnivå.

 

Innbydelse til oppstartsamling i Trondheim ser du: her


Samlingsplan for mentorprogrammet kan du se: her

 

Invitasjon til mentorprogrammet kan du lese: her

 

Bli med å utvikle Norsk Orientering. Vi trenger deg!

 

Hvordan melde deg som mentor eller deltaker? Send en mail til undertegnede. Link til påmeldte på prosjektet finnes her: Mentorprogram - Google Regneark

 

Følg oss på instagram for oppdateringer: @mentorprogram_nof

 

Prosjektansvarlig er:

Solveig Hernandez Vråle

E-post: solveig.hernandezvrale@orientering.no

Tlf: 980 74 512

 

Generalsponsor

Hovedsponsorer