Uttakskriterier


 

 

Utviklingstrapp for representasjonUttakskriterier senior 2019

 

Uttakskriterier junior 2019

 

 

Forklaring av helseattestordningen

Helseattest  denne skal være levert til ansvarlig landslagslege før 15. april 2019!

 

 

Interessepåmelding/ uttakskriterier VM for døve 17-24. august

 

Antidopingarbeid i Norges Orienteringsforbund            Dette gjelder uttatte løpere samt ledere på landslag og landslagsaktiviterer i regi av NOF.