Verdens o-dag

wod-logo-color.jpg

 
Neste Verdens Orienteringsdag: 19. mai 2021

På grunn av covid-19 er den flyttet til september 2021, med arrangementsperiode 8.- 14. september.

Verdens Orienteringsdag (World Orienteering Day - WOD) arrangeres hvert år av det internasjonale orienteringsforbundet (IOF), første gang 11. mai 2016 med stor suksess og over 250 000 deltakere i mer enn 80 land. I 2020 ble arrangementet avlyst internasjonalt på grunn av koronapandemien, men allikevel fikk ca. 40 norske klubben gjennomført lokale WOD-arrangementer med over 7 000 deltakere. I 2021 håper vi igjen på å nå målet om minst 250 arrangementer og 40 000 deltakere! 


Hovedmålet med tiltaket er å gi flest mulig barn og unge i hele verden spennende og inspirerende orienteringsopplevelser og å gjøre idretten kjent for flere.

Last ned opplæringsfolderen "Orientering på 1-2-3" - som er perfekt til opplæring:

Web-utgave

Høy-oppløsning


Nyhetsbrev:

WOD 2021 - Info nr 1


Deltakelsen i Norge:

2020:    7 114 registrerte deltakere /   36 arrangørklubber  
2019:  25 920 registrerte deltakere / 204 arrangementssteder
2018:  35 094 registrerte deltakere / 243 arrangementssteder
2017:  25 900 registrerte deltakere / 177 arrangementssteder
2016:  20 368 registrerte deltakere / 142 arrangementssteder

Hjemmesiden for Verdens Orienteringsdag:
worldorienteeringday.com  

Her må arrangementer og antall deltakere registreres. Avklar om det er skolen eller klubben som skal gjøre dette. Aktivitet i hele arrangementsperioden kan registreres! Her finnes også nyttig informasjon og maler til fri bruk, f.eks. diplom, stemplingskort og aktuelle logoer.

Samarbeid klubb - skole:

Klubber oppfordres til å ta direkte kontakt med skolene for å arrangere eller tilrettelegge for orienteringsaktivitet i skolen på dagtid slik at idretten blir kjent for flere. Skoler oppfordres til å ta kontakt med den lokale orienteringsklubben - finn klubb her.

Gjennomfør også lokale aktiviteter på ettermiddagstid som er spennende og inspirerende - vi ønsker å rekruttere nye medlemmer i alle aldre!

Tips:

 • Lag en kort, enkel løype der dere bruker tur-O-poster eller stolper som allerede er satt ut.
 • Bruk mulighetene på www.skoleorientering.no
 • Bruk materiellet «O-skole-sekken» og «Faste postmarkeringer» dersom klubben har bestilt det gjennom deltakelse i prosjektet «Orientering - Kart i skole og fritid».
 • Gjennomfør noen av aktivitetene fra Aktivitetsbanken.no, f.eks. «Revejakten», «Skattejakten», «Caps-stafett» eller «Brikkesprint».
 • Lag sløyfer med 4 poster på hver. 5 ulike sløyfer, hver på inntil 500 meter, vil gi ulike utfordringer med tanke på vanskelighetsgrad, lengde og veivalgsmuligheter.
 • Få flere ideer fra vår skoleside: www.o-skolen.no.
 • Det er spennende med elektronisk tidtaking.
 • Engasjer klubbens ungdom og voksne til å veilede og ta seg av deltakerne.
 • Tilpass aktivitetene slik at også personer med nedsatt funksjonsevne har mulighet til å delta.
 • Synliggjør arrangementet.
 • Gjennomfør lett tilgjengelige, enkle og morsomme lavterskelaktiviteter.

Erfaringer fra 2020 - koronavennlige arrangementer:

 • Postene blir hengende over en lengre periode, minst en uke.
 • Tenk igjennom plassering/kartvalg, slik at flere skoler kan benytte tilbudet i løpet av en uke.
 • Legg til rette for aktivitet og informer om tilbudet, selv om dere ikke vet hvor mange klasser som faktisk kommer til å benytte seg av det.
 • Planlegg aktivitet selv om ikke alle som pleier får anledning til å være med.
 • Benytt Usynlig-O for de eldste elevene.
 • Ha en kontaktperson på skolen som får informasjon om hvordan de selv kan gjennomføre gode aktiviteter. Gi denne personen enkel opplæring.
 • Gjennomfør aktiviteter uten stempling eller berøring av felles materiell.

Uttrekkspremier:

Blant de norske klubbene som deltok i 2020 ble det trukket ut en heldig vinner av gavekort på 5 000 kroner fra vår samarbeidspartner Emit. I tillegg fikk flere andre vinnere kompass fra Silva og ulikt aktivitetsmateriell. Også i år vil arrangører av store og små WOD-arrangementer få muligheten til å vinne premier - Årets hovedpremie er et Selftiming-sett fra Emit!

Søke tilskudd til arrangement:

Klubber får mulighet til å søke aktivitetstilskudd til Verdens Orienteringsdag. Dersom koronapandemien vedvarer vil det som i fjor være mulig å endre planene som blir lagt. Det vil si at tilskudd utbetales selv om omfang, innhold og tidspunkt for WOD-arrangementer endres.


Kontakt gjerne Norges Orienteringsforbund for ytterligere informasjon:
Henning Bratland Carlsen, HenningBratland.Carlsen@orientering.no 
_____________________________________________________

Under følger diverse eksempler på kart, øvelser, bruk av logo mm:

Eksempel kart fra Fjällbacka i Sverige:

 Eksempel 1

 Eksempel 2

 Eksempel 3

Eksempel på bruk av logo på kart: 
Kart med WOD logo

Eksempel flyver til skole fra klubb: 
eksempel flyver til skole

Eksempel skoleinfo fra klubb:
invitasjon skole  

2016_WOD_illustrasjon.jpg

 Foto: Ulf Palm

 

 

 

Hovedsponsorer