Verdens o-dag

wod-logo-color.jpg


Verdens Orienteringsdag 2021:

Arrangementsperioder 19. - 25. mai og 8. - 14. september

Det internasjonale orienteringsforbundet (IOF) har besluttet at alle arrangementer i begge perioder kan registreres som WOD-aktivitet!

Verdens Orienteringsdag (World Orienteering Day - WOD) arrangeres hvert år av det internasjonale orienteringsforbundet (IOF), første gang 11. mai 2016 med stor suksess og over 250 000 deltakere i mer enn 80 land. I 2020 ble arrangementet avlyst internasjonalt på grunn av koronapandemien, men allikevel fikk ca. 40 norske klubben gjennomført lokale WOD-arrangementer med over 7 000 deltakere. I 2021 håper vi igjen på å nå målet om minst 250 arrangementer og 40 000 deltakere! 


Hovedmålet med tiltaket er å gi flest mulig barn og unge i hele verden spennende og inspirerende orienteringsopplevelser og å gjøre idretten kjent for flere.

Last ned opplæringsfolderen "Orientering på 1-2-3" - som er perfekt til opplæring:

Web-utgave

Høy-oppløsning


Nyhetsbrev:

WOD 2021 - Info nr 1
WOD 2021 - Info nr 2
WOD 2021 - Info nr 3

Deltakelsen i Norge:

2020:    7 114 registrerte deltakere /   36 arrangørklubber  
2019:  25 920 registrerte deltakere / 204 arrangementssteder
2018:  35 094 registrerte deltakere / 243 arrangementssteder
2017:  25 900 registrerte deltakere / 177 arrangementssteder
2016:  20 368 registrerte deltakere / 142 arrangementssteder

Hjemmesiden for Verdens Orienteringsdag:
worldorienteeringday.com  

Her må arrangementer og antall deltakere registreres. Avklar om det er skolen eller klubben som skal gjøre dette. Her finnes nyttig informasjon og maler til fri bruk, f.eks. diplom, stemplingskort og aktuelle logoer.

Samarbeid klubb - skole:

Klubber oppfordres til å ta direkte kontakt med skolene for å arrangere eller tilrettelegge for orienteringsaktivitet i skolen på dagtid slik at idretten blir kjent for flere. Skoler oppfordres til å ta kontakt med den lokale orienteringsklubben - finn klubb her.

Gjennomfør også lokale aktiviteter på ettermiddagstid som er spennende og inspirerende - vi ønsker å rekruttere nye medlemmer i alle aldre!

Tips:

 • Lag en kort, enkel løype der dere bruker tur-O-poster eller stolper som allerede er satt ut.
 • Bruk mulighetene på www.skoleorientering.no
 • Bruk materiellet «O-skole-sekken» og «Faste postmarkeringer» dersom klubben har bestilt det gjennom deltakelse i prosjektet «Orientering - Kart i skole og fritid».
 • Gjennomfør noen av aktivitetene fra Aktivitetsbanken.no, f.eks. «Revejakten», «Skattejakten», «Caps-stafett» eller «Brikkesprint».
 • Lag sløyfer med 4 poster på hver. 5 ulike sløyfer, hver på inntil 500 meter, vil gi ulike utfordringer med tanke på vanskelighetsgrad, lengde og veivalgsmuligheter.
 • Få flere ideer fra vår skoleside: www.o-skolen.no.
 • Det er spennende med elektronisk tidtaking.
 • Engasjer klubbens ungdom og voksne til å veilede og ta seg av deltakerne.
 • Tilpass aktivitetene slik at også personer med nedsatt funksjonsevne har mulighet til å delta.
 • Synliggjør arrangementet.
 • Gjennomfør lett tilgjengelige, enkle og morsomme lavterskelaktiviteter.

Erfaringer fra 2020 - koronavennlige arrangementer:

 • Postene blir hengende over en lengre periode, minst en uke.
 • Tenk igjennom plassering/kartvalg, slik at flere skoler kan benytte tilbudet i løpet av en uke.
 • Legg til rette for aktivitet og informer om tilbudet, selv om dere ikke vet hvor mange klasser som faktisk kommer til å benytte seg av det.
 • Planlegg aktivitet selv om ikke alle som pleier får anledning til å være med.
 • Benytt Usynlig-O for de eldste elevene.
 • Ha en kontaktperson på skolen som får informasjon om hvordan de selv kan gjennomføre gode aktiviteter. Gi denne personen enkel opplæring.
 • Gjennomfør aktiviteter uten stempling eller berøring av felles materiell.

Uttrekkspremier:

Blant de norske klubbene som deltok i 2020 ble det trukket ut en heldig vinner av gavekort på 5 000 kroner fra vår samarbeidspartner Emit. I tillegg fikk flere andre vinnere kompass fra Silva og ulikt aktivitetsmateriell. Også i år vil arrangører av store og små WOD-arrangementer få muligheten til å vinne premier - Årets hovedpremie er et Selftiming-sett fra Emit!

Søke tilskudd til arrangement:

Klubber får mulighet til å søke aktivitetstilskudd til Verdens Orienteringsdag. Dersom koronapandemien vedvarer vil det som i fjor være mulig å endre planene som blir lagt. Det vil si at tilskudd utbetales selv om omfang, innhold og tidspunkt for WOD-arrangementer endres.


Kontakt gjerne Norges Orienteringsforbund for ytterligere informasjon:
Henning Bratland Carlsen, HenningBratland.Carlsen@orientering.no 
_____________________________________________________

Under følger diverse eksempler på kart, øvelser, bruk av logo mm:

Eksempel kart fra Fjällbacka i Sverige:

 Eksempel 1

 Eksempel 2

 Eksempel 3

Eksempel på bruk av logo på kart: 
Kart med WOD logo

Eksempel flyver til skole fra klubb: 
eksempel flyver til skole

Eksempel skoleinfo fra klubb:
invitasjon skole  

2016_WOD_illustrasjon.jpg

 Foto: Ulf Palm

 

 

 

Hovedsponsorer