NIFs e-kurs trenerløypa

NIF har utviklet en nettbasert læringsportal der fellesidrettslige temaer blir presentert som e-læringskurs. E-kursene vil svare på kompetansekrav definert i Trenerløypa.

 

E-læringskursene som ligger på NIFs kursportal finner du her:  http://kurs.idrett.no/

 

E-læringskurs ( fra 2013-) knyttet til trener 1 nivå i Trenerløypa og som benyttes som pensum i trener-1 orientering  :

- Aldersrelatert trening 1 (ca 3t)
- Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse (ca 2t)
- Idrett uten skader (ca 2t)
- Barneidrettens verdigrunnlag (ca 2t)
- Trenerrollen trener 1, ny (ca 4t)
 

Det finnes flere tilgjengelige e-læringer i portalen.  
Aldersrelatert trening 2 er beregnet for trener 2 nivå.