Trener 1

Kurset er et praktisk rettet kurs på 45 timer som vil gjøre kursdeltakerne i stand til å gjennomføre  god og allsidig trening for barn og unge med vekt på alder 8-14 år. 

2009_Larvikjenter3_AGS_470.jpg

Kurset erstatter tidligere Grunnkurs og Trener 1.

Hovedmål for kurset er å gjøre treneren i stand til :
- Å gi en innlæring av grunnleggende o-tekniske ferdigheter.
- Å utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på et gr.leggende nivå. 
- Å ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.

Målgruppe for kurset: Alle som ønsker å være trener for barn og ungdom. Nedre aldersgrense er 16 år. Du må ha noe erfaring med orientering.

Varighet: 45 kurstimer som fordeler seg på 14 timer teori og 17 timer praktisk  med kurslærer. De resterende 14 timene er i form av e-læringskurs og hjemmeoppgave.

I løpet av kurset eller etter kurset skal kursdeltakene gjennomføre 45 timer praksis for å bli godkjent Trener 1.

Kurset inneholder 6 moduler: 
Trenerrollen
Orienteringsteknisk trening for barn og ungdom
Løypelegging
Mål og verdier i barne- og ungdomsidretten
Alders relatert trening
Idrett uten skader

Kretsene er arrangør av trener 1

Se mer informasjon om kurset i kursplanen og i kurs- og veilederhefte som kan lastes ned fra denne siden. 

Aktuelle lenker for Trener 1 kurset :

Aktivitetsbanken 

 Sunn jenteidrett

 Utviklingstrappa 

Nivåstigen o-teknikk

Barneidrettens rettigheter og bestemmelser om barneidrett

Bedre løyper for yngre

www.naturmester.no

 

Kursplan Trener-1

NOF Trener 1 kurs og veilederhefte