Løypetegning Ocad og PurplePenn


OCAD er markedsleder blant programmene til karttegning/rentegning og løypelegging.

Hver klubb bør tilstrebe kompetanse i bruk av OCAD, da dette er med på å forenkle planlegging og gjennomføring av trening og konkurranser.

Mer om OCAD: her

Men det finnes også andre kartegningsprogram - som PurplePenn.

Videoer som viser eksempler på løypetegning i både Ocad og PurolePenn finner du via linken: her

  

 

 

Kurs i OCAD
Norges Orienteringsforbund holder jevnlig kurs i OCAD og PurplePenn. Seinest under Kompetansehelgen 2017 på Gardermoen.

PDF-fil av kursheftet som ble benyttet der finner du: her

(heftet er ikke til utskrift)

Ønsker din Klubb eller krets kurs i OCAD eller PurplePenn, vil forbundet tilrettelegge for dette, ta kontakt med;

ivar.haugen (at)orientering.no

Andre karttegningsprogram enn Ocad og PurplePenn finnes også.

Du kan lese om Open Orienteering Mapper (OOP), som er et slikt alternativ: her

 

Kursinnhold løypetegning med Ocad:

Norges Orienteringsforbund  vil inviterer til kurs i løypetegning med OCAD etter følgende tidsramme og innhold.
 

Tidsramme : 4 timer undervisning (teori) og 2 timer praksis ( etterarbeid)
Målgruppe: Kurset gir nyttige tips og lure triks til alle som skal tegne løyper i OCAD. Det kan være dem som skal tegne løyper til skole-o, begynnerløyper, tur-o etc.

Kurset tar for seg:
• Grundig innføring i OCADs funksjoner for å tegne løyper
• Oppstart av nytt løypetegningsprosjekt
• Tegnetriks for raskere bruk av OCAD-løypetegning og alternativer til bruk av OCAD i løypetegning
• Lærerike oppgaver
– Ta gjerne med egne kart med løype for konstruktive innspill fra instruktør og erfaringsutveksling med de øvrige deltakerne.

Materiell til kurs
Eget kurshefte med oppgaver er utarbeidet til kurset.
Teknisk utstyr:
Medbrakt PC med OCAD 9, 10 eller 11 installert.

Etterarbeid/praksis:
I etterkant av kurset skal hver enkelt deltaker sette opp sitt eget løypeleggingsprosjekt klar til løypetrykking.

Instruktør:
Ida Vår Kierulf Dirdal

Spørsmål:
Ivar Haugen: ivar.haugen(at)orientering.no, mobil 975 09 102

 

Hovedsponsorer