Hva er Strategi 2020?

 

På NOFs ting våren 2012 ble det bestemt at en skulle satse på Strategi 2020 – som innebærer en visjon om at 1% av Norges befolkning skal løpe orientering i 2020.

Siden den beslutningen har Norges Orienteringsforbund reist på Rekrutteringsturne ut til klubber og kretser hver høst. Siste Idrettsregistrering (2014) viser at Norsk Orientering er på rett vei:

- Fra 2012 til 2014 har vi gått fra å være 22 386 til 24 205 aktive medlemmer, en økning på 1800 medlemmer eller 8%.
- Aldersgruppa 6-12 år har økt med 20 %, det har blitt 868 flere barn i denne gruppa.  

Strategi 2020 innebærer følgende strategiske veivalg:  
1. Tydelige fokus på hovedmålet
2. Tydelige resultatmål med målinger
3. Klubbutvikling og økt kompetanse
4. Sikre lavere inngangsterskel for nye utøvere (Forenkle)
5. Revitalisere svake klubber og regioner
6. Forsterke kommunikasjon og samhandling
7. Økt synlighet
8. Sterk økonomi

I 2016 – 2018 er det vedtatt at veivalgene 4: Forenkling og 7: Økt synlighet skal ha et spesielt fokus, og skal gjenspeiles i alle Norsk Orienterings aktiviteter.

Presentasjon av veien videre fra forbundstinget kan du lese her

Hele strategi 2020 (sist behandlet på forbundstinget 2016) kan du lese her

Historisk medlemsutvikling (aktive medlemmer)

grafe_sept_2016-jpg.jpg

Aktive medlemmer i Norsk Orientering pr. krets

 

2012

2013

2014

2015

Prosent av befolkningen

Akershus og Oslo

    4 107

    4 170

     4 496

4432

0,36 %

Aust-Agder

       922

       963

        880

862

0,75 %

Buskerud

    2 099

    2 124

     2 090

2173

0,79 %

Finnmark

       368

       271

        263

228

0,30 %

Hedmark

    1 517

    1 765

     1 818

1810

0,93 %

Hordaland

    1 215

    1 337

     1 343

1359

0,27 %

Møre og Romsdal

       351

       533

        501

497

0,19 %

Nordland

    1 093

    1 224

     1 222

1285

0,53 %

Nord-Trøndelag

    1 246

    1 506

     1 721

1366

1,01 %

Oppland

       757

       561

        597

718

0,38 %

Rogaland

    1 025

    1 164

     1 193

1206

0,26 %

Sogn og Fjordane

       561

       576

        465

465

0,43 %

Sør-Trøndelag

    2 083

    2 156

     2 214

2059

0,66 %

Telemark

       985

    1 040

     1 160

1095

0,64 %

Troms

       626

       608

        706

656

0,40 %

Vest-Agder

       716

       685

        663

618

0,34 %

Vestfold

    1 082

    1 004

     1 094

1148

0,47 %

Østfold

    1 633

    1 659

     1 779

1842

0,64 %

Sum

  22 386

  23 346

   24 205

23819

0,46 %