Forenkling

 

Flexo-bilde.png

 

 

Styret i Norges Orienteringsforbund satte i 2016 ned et forenklingsutvalg for å understøtte arbeidet med dette området.           

Fra Norsk Orienterings Strategi2020, strategiske veivalg 2016-2018
Norsk Orientering skal prioritere de handlinger som gir best resultateffekt med tanke på hovedmålet. Veivalgene 4: Forenkling og 7: Økt synlighet skal ha et spesielt fokus, og skal gjenspeiles i alle Norsk Orienterings aktiviteter, i perioden 2016-2018.

Mandat fra styret:
Forenklingsutvalget er en arena for innovasjon og nytenking.

Utvalget skal komme med forslag til og arbeide med tiltak som forenkler deltagelse i aktiviteter knyttet til Norges Orienteringsforbund, og ved dette bidra til oppfyllelse av 1%-målet i 2020.

Medlemmer:

  • Sondre S Gullord (leder)

  • Kjell Einar Andersen

  • Jan Kocbach

  • Ingvild Maalen Johansen

  • Anne-Kari Bakkland

  • Øyvind Enger

  • Tor Lahlum

  • Anders Tiltnes

  • Vigdis Hobøl (sekretær)

Forenklingsutvalget i Norsk Orientering har begynt å arbeide med følgende prosjekt:

a) Turorienterere som medlemmer. 
Hensikten med prosjektet er å gjøre det enklere å bli medlem og å knytte turorientererne tettere til klubbmiljøene. I 2017 deltok 7 klubber i et pilotprosjekt for å få erfaringer om hvordan vi kan gjøre dette best mulig. Prosjektet videreføres i 2018.

b) Tiltak mot potensielle comebackere. 
Hensikten med dette prosjektet er å bruke sosiale medier til å lokke tidligere aktive tilbake i o-løypa. Det er opprettet en side som heter Comeback-klubben på Facebook. Dette prosjektet støttes opp lokalt og regionalt gjennom lokale comeback-sider og eventer.

c) Flexoløp.
Hensikten med flexoløp er at det skal bli enklere å arrangere orienteringsløp og enklere å delta. Flexoløp er et løpskonsept hvor gode løsninger fra eksisterende løp i hele landet er forsøkt samlet. I 2017 var det 10 krav til et flexoløp, blant annet var det krav til et minimum av markedsføring slik at det skal bli enklere for flere å delta. Se mer info og kriterier på www.flexoløp.no. Erfaringer fra ordningen slik den ble gjennomført i 2017 kan leses i evalueringsrapporten nedenfor. Ordningen videreføres i en forbedret utgave i 2018.

 

  Evaluering pilotprosjektet flexoløp 2017