Forenkling

 

Flexo-bilde.png

 

 

Styret i Norges Orienteringsforbund satte i 2016 ned et forenklingsutvalg for å understøtte arbeidet med dette området.           

Fra Norsk Orienterings Strategi2020, strategiske veivalg 2016-2018
Norsk Orientering skal prioritere de handlinger som gir best resultateffekt med tanke på hovedmålet. Veivalgene 4: Forenkling og 7: Økt synlighet skal ha et spesielt fokus, og skal gjenspeiles i alle Norsk Orienterings aktiviteter, i perioden 2016-2018.

Mandat fra styret:
Forenklingsutvalget er en arena for innovasjon og nytenking.

Utvalget skal komme med forslag til og arbeide med tiltak som forenkler deltagelse i aktiviteter knyttet til Norges Orienteringsforbund, og ved dette bidra til oppfyllelse av 1%-målet i 2020.

Medlemmer:

  • Sondre S Gullord (leder)

  • Kjell Einar Andersen

  • Jan Kocbach

  • Ingvild Maalen Johansen

  • Anne-Kari Bakkland

  • Øyvind Enger

  • Tor Lahlum

  • Anders Tiltnes

  • Vigdis Hobøl (sekretær)

Forenklingsutvalget i Norsk Orientering har begynt å arbeide med følgende prosjekt:

a) Turorienterere som medlemmer.
Hensikten med prosjektet er å gjøre det enklere å bli medlem og å knytte turorientererne tettere til klubbmiljøene. Det er et mål å få 10-20 pilotklubber med på et prosjekt for dette. Det er plass til noen klubber til. I dette prosjektet søker vi å finne de gode eksemplene fra klubbene.

b) Tiltak mot potensielle comebackere.
Hensikten med dette prosjektet er å bruke sosiale medier til å lokke tidligere aktive tilbake i o-løypa. Det er opprettet en side som heter Comeback-klubben på Facebook. Dette prosjektet støttes opp lokalt og regionalt gjennom lokale comeback-sider og eventer.

c) Flexoløp.
Hensikten med Flexoløp er at det skal bli enklere å arrangere orienteringsløp og enklere å delta. Flexo er et løpskonsept hvor gode løsninger fra eksisterende løp i hele landet er forsøkt samlet. Det er åtte krav til et Flexoløp, blant annet er det krav til et minimum av markedsføring slik at det skal bli enklere for flere å delta. Se mer info og kriterier på www.flexoløp.no, denne siden åpner 1. mars. Det vil bli en egen støtteordning for alle arrangører av fullverdige Flexoløp gjennom løpsrapportering i Eventor.