Arrangørveileder

I løpet av våren og sommeren 2014 er det i regi av Bernt O. Myrvold blitt utarbeidet en "Arrangørveileder". Dette er en modernisering av den gamle Arrangørhåndboka. Det er hentet frem masse konkrete tips og eksempler som vi håper flere kan ha nytte av. Dette skal også være et "levende dokument" i den forstand at endringer kan bli gjort årlig eller ved behov. Både denne arrangørveilederen og en arrangørmanual finner du nedenfor.

 

Arrangørveileder oppdatert desember 2022 - tips for alle typer arrangement

 

Arrangørmanual 2023

 

Skjema for klage

 

Forklaring løypenivå N,C,B og A

Generalsponsor

Hovedsponsorer