Dokumenter, referat m.m.

Referat styremøter 2022

Referat styremøter 2021

Referat fra styremøter 2020

 

Dokumenter til årsmøter

Filnavn
Årsrapport 2020
Årsrapport 2021
Årsrapport 2022 VTOK til Kretsting.pdf
Balanse VTOK 2022.pdf
Budsjett VTOK 2023.pdf
Innkalling til Kretsting 2023.pdf
Kretsting 2023 VeTe okrets Saksdokumenter.pdf
Protokoll 2019
Protokoll 2021
Protokoll 2020
Regnskap VTOK 2022.pdf