Kretsstyret

Troms o-krets´ styre 2014-2016


 

 Leder: Gunnar Kvaal  
 Klubb: Storsteinnes IL
 Adresse: Grønvollen 6, 9050 STORSTEINNES
 Tlf. M: 481 41 883
 Tlf. A: 77 72 21 25   
 Tlf. P: 77 72 04 33
 E-post: gukv2@online.no 
 Ansvar for: Organisasjon. Turorientering.

 Nestleder: Liv Karen Johannessen  
 Klubb: BUL Tromsø
 Adresse: Soppsvingen 12, 9100 KVALØYSLETTA
 Tlf. M/A: 971 33 773
 Tlf. P: 77 68 03 67 
 E-post: liv@svingen12.net 
 Ansvar for: Rekruttering. Utdanning. Kurs.

 

 Styremedlem: Jan Løvlund
 Klubb: Nordreisa IL
 Adresse: Raappanavegen 7, 9152 SØRKJOSEN
 Tlf. M/A: 976 80 947
 Tlf. P: 77 76 53 17
 E-post: jan@ymber.no
 Ansvar for: Terminliste. Arrangement.

 

 Styremedlem: Axel Theisen
 Klubb: Mellembygd OL
 Adresse: Fagerhaugstua, 9336 RUNDHAUG
 Tlf. M: 913 10 231
 Tlf. P: 77 83 74 96
 E-post: axel.theisen@gmail.com 
 Ansvar for: Ungdom. Kretslaget. Samlinger.

 

 Styremedlem: Anne Urset
 Klubb: BUL Tromsø
 Adresse: Finnseterveien 55, 9105 KVALØYA  
 Tlf. M: 991 06 169  
 Tlf. A: 77 75 05 75 
 E-post: anne.urset@gmail.com   
 Ansvar for: Kart.


Varamedlemmer 2014-2016:
Hans-Martin Vaeng, Sørreisa OL
Simen Solli Lind, BUL Tromsø 
Vegard Vaeng Bernhardsen, BUL Tromsø