Lover og regler

STOKs Lover

Filnavn
Lov-for-STOK 2020.pdf

STOKs regler

Filnavn
KM-regler for STOK
Regler og lover for MNM

STOKs retningslinjer

Filnavn
Retningslinjer for TD

STOKs statutter

Filnavn
Statutter for STOKs prestasjonspris (2017)

STOKs avtaler

Filnavn
Avtale STOK - Offtrack
Kartavtale STOK
Kartavtale STOK - MNSBIK
Kartavtale STOK - HVGS