Kretstreninger

Informasjon om kretstreninger legges ut på Facebook

For å holde seg orientert om kretsens treninger og samlinger, meld deg inn i Facebookgruppa Åpne treningstilbud i STOK og Heimdal VGS. Her legger også klubbene ut informasjon om økter der andre er velkommen!

Samarbeid med Heimdal vgs

Kretsen arrangerer fellestreninger spesielt tilrettelagt for satsende juniorer og yngre seniorer, i samarbeid med Heimdal vgs. Informasjon om treningene publiseres i Facebookgruppen Åpne treningstilbud i STOK og Heimdal VGS. Meld deg inn i gruppen for å motta informasjon!

Kraftsentertrening

Kraftsentertreningene med friidrettstrener Frank Brissach forbedrer løpsteknikken til kretsens utøvere. Her tilbys kvalitetsøkter for både orienteringsløpere med høye ambisjoner og orienteringsløpere som kun ønsker seg en gratis kvalitetsøkt. Treningen består av styrketrening og intervalltrening, i hovedsak gjennom vintermånedene. Tilbudet er et samarbeid mellom Norges Orienteringsforbund og Sør-Trøndelag orienteringskrets. Informasjon om treningene finner du i en egen Facebookgruppe:

Facebookgruppen Kraftsenter Trøndelag - Åpne treninger

Fanny Birkeland i NOF er koordinator: Fanny.HornBirkeland@orientering.no

Vintertrening i Ranheimshallen

Vinterstid har kretsen treningstid i Ranheimshallen, på løpebanene (normalt november til påske). Toppidretten har prioritet, men hvis det er plass kan også ungdom og ikke satsende benytte seg av hallen under kretsens tider.

Halltider 2022/2023

Kretsen har to treningstider på Ranheimshallens løpebaner vinteren 2022/2023, med oppstart november:

  • Tirsdag: 19:30-20:30 (deles med friidretten)
  • Fredag: 19:30-21:00 (19:30-20:00 deles med friidretten)

 

kretstreninger.jpg

Bli med kretsen på trening! Foto: Terje Maroni.