Innkalling til kretsting 2020

21.01.2020 Pål Bårdsen

På vegne av styret i Rogaland O-krets sendes herved ut Innkalling til Ordinært Kretsting 2020 for sesongen 2019.
Kretstinget holdes torsdag 20. februar 2020 i Mortavika kl. 17.00.
 
Denne innkalling sendes til vedkommende klubbers e-mailadresser som kretsen kjenner til.
Skulle adresse for deres klubb være ukorrekt, ber vi at dere formidler innkalling til rett vedkommende i klubben.
 
Vedlagt er:
Innkalling Kretsting
Vedlegg 1, Fullmaktskjema
Vedlegg 2, NIF's lov §2-4 om kjønnfordeling
Vedlegg 3, Kopi av ROK sin lov 2018
 
ROOK ønsker velkommen til årets kretsting.
 
Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med
Sveinung Svebestad, sveinung.svebestad@lyse.net   ( leder kretsstyret ) , eller undertegnede.
 
Vi ønsker også tilbakemelding at denne e-post er mottatt.
 
Med Vennlig Hilsen
Jakob Karlsen
Leder kartrådet ROOK