Lover og regler

Rogaland O-krets (ROK) har som formål å arbeide for o-kretsens utvikling og fremme samarbeid mellom de lag som driver o-idrett innen kretsens grenser. ROK skal bistå Norges Orienteringsforbund (NOF) i alle spørsmål som gjelder o-idretten innen kretsen. Geografisk dekker ROK Rogaland fylke og kommunene Etne og Sveio i Hordaland fylke. O-kretsens merke er et stilisert postflagg med R og O i hvert av de to feltene og med løvkrans rundt.

 

I RO-skjermen vil du finne retningslinjer for
Arrangement
Løypelengder
Kontroll av arrangementer
Protestbehandling
mm 

Barnas Kontrollør
Sør-fylket: 
Trond Lamark, Ganddal IL
trond.lamark@lyse.net
tlf 952 65 780
Nord-fylket: 
Randi Engløkk, Haugesund IL 
r_kristoffersen@hotmail.com
tlf 995 66 494 

Dokumenter: 

ROK lov revidert 2018: ROK lov

RO-skjermen 2023: RO-skjermen 2023