Kretsstyret

Kretsstyret 2018

 

Leder 
Trond Lamark
Sørbøgeilen 2, 4323 Sandnes
M: 952 65 780
leder.rogaland.okrets@gmail.com

Nestleder og Leder Sport V
Tom Furland  
M: 93 49 36 45 
tom.furland@online.no

Leder Sport B
Ingrid Eggen
M: 936 21 824
ingrid.eggen@gmail.com

Leder Teknisk råd (TEK) 
Espen Karlsen
espen.karl@lyse.net

Økonomi
Hans Cristian Falkenberg
M: 997 21 309
flixus@gmail.com

Regnskapsmedarbeider
Haldis Glandrange 
Nilsebuveien 1, 4019 Stavanger
M: 948 58 885
hagl@lyse.net

Leder Kartråd
Jakob Karlsen 
P: 51 67 33 82 
M: 480 72 864 
jakob.karlsen@nov.com 
jak-ka@online.no

Presse/Markedsføring
Pål Bårdsen
M: 951 76 592
pal@bardsen.net

Terrengfordeler
Ola Magnus Laugaland 
M: 916 67 687 Ålgård O 
ola.laugaland@gmail.com