Kretslaget

Kretslaget i Rogaland o-krets skal være et sportslig tilbud til ambisiøse løpere i alderen 15-16 år til senioralder.

 

Formålet er, i samarbeide med klubbene, å legge til rette for at løperne skal kunne trene målrettet og hevde seg i konkurranser på godt nasjonalt nivå. Løperne vil få tilbud om råd og veiledning i det daglige treningsarbeidet. Det legges opp til samlinger med høyt faglig nivå, og det tilstrebes å legge samlinger utenfor kretsen for at løperne skal kunne bli kjent med andre terrengtyper.

Kretslaget har egne oppdaterte sider på: www.rok-trees.no

Det er et trenerteam sammen med leder for TRUR som sørger for treningsopplegg tilpasset den enkelte.