Rogaland

Velkommen til Rogaland Orienteringskrets

Rogaland Orienteringskrets ble stiftet 22. mai 1947 og omfatter 20 klubber/lag.

Rogaland O-krets (ROK) har som formål å arbeide for o-kretsens utvikling og fremme samarbeid mellom de lag som driver o-idrett innen kretsens grenser.

Kretstinget avholdes torsdag 21. februar 2019 i Mortavika kl. 17.00. Papirene til tinget er nå klare og kan lastes ned her. Papirene er i tillegg sendt til klubbene i kretsen på den epostadressen som ROK har registrert. 

Last ned årsberetning og vedleggene her:

Årsberetning ROK sesongen 2018 for tilng 2019

Vedlegg 1, Referat fra kopitemøte ROK revisjon

Vedlegg 2, Ekstra støtte fra NOF

11. mars 2019 Protokoll: Oppdatert protokoll fra tinget.

Oppdatert budsjett 2019

Velkommen til tinget

15.02.2019

På vegne av styret i Rogaland O-krets sendes herved ut Innkalling til Ordinært Kretsting 2019 for sesongen 2018.
Kretstinget holdes torsdag 21. februar 2019 i Mortavika kl. 17.00.

Denne innkalling sendes til vedkommende klubbers e-mailadresser som kretsen kjenner til.

Vedlagt er:
Innkalling Kretsting
Vedlegg 1, Fullmaktskjema
Vedlegg 2, NIF's lov §2-4 om kjønnfordeling
Vedlegg 3, Kopi av ROK sin lov 2018

ROOK ønsker velkommen til årets kretsting.

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med Trond N. Lamark mailto:leder.rogaland.okrets@gmail.com   ( leder kretsstyret ) , eller undertegnede.

Vennlig Hilsen
Jakob Karlsen
Leder kartrådet ROK

04.02.2019