Arrangørguide

 

Postenheter i Østfold o-krets

Under finner dere en oversikt over alle postenheter, startenheter, MTRer og målklokker som klubbene i Østfold o-krets har til rådighet, samt kontaktinformasjon til utlånsansvarlig i hver klubb:
Listen er oppdatert april 2012, mangler informasjon fra et par klubber markert med rødt...


Under finner dere Østfold o-krets retningslinjer for kretsløp og Kretsmesterskap i Østfold: 

 

 

KRETSMESTERSKAP

Regler for kretsmesterskap i Østfold orienteringskrets

KM-NATT:
Vinnere i følgende klasser får betegnelsen kretsmester:
D13-14par           D35                        H13-14par           H35
D15-16                D45                        H15-16                H45
D17-18                D55                        H17-18                H55
D19-20                D65                        H19-20                H65
D21                                                    H21                       
Startintervallet skal være to (2) minutter. I klassene D/H13-14par kan løpere fra forskjellige klubber danne par, dersom klubben selv ikke kan danne par. De som løper par skal ha hvert sitt kart og hver sin brikke.

KM-SPRINT:
Vinnerne i følgende klasser får betegnelsen kretsmester:
D13-14                 H13-14
D15-16                 H15-16
D17-20                 H17-20
D21                      H21
D50                      H50
Stipulert vinnertid i alle klassene skal være på ca. 13-15 minutter. Startintervallet skal være på 30 sekunder.

KM-MELLOM:
Vinnere i følgende klasser får betegnelsen kretsmester:
D13-14                 H13-14
D15-16                 H15-16
D17                      H17
Mesterskapet skal arrangeres som en konkurranse uten kvalifikasjon. Stipulert vinnertid i D17 og H17 skal være 30 minutter. Stipulert vinnertid i D/H13-14 og D/H15-16 skal være 20 minutter. Startintervallet skal være to (2) minutter. I H17 kan startintervallet være 1 minutt.

KM-LANGDISTANSE:
Vinnere i følgende klasser, med anbefalt vinnertid, får betegnelsen kretsmester:
D13-14 - 40 min                        H13-14 - 45 min
D15-16 - 50 min                        H15-16 - 55 min
D17-18 - 55 min                        H17-18 - 60 min
D19-20 - 60 min                        H19-20 - 65 min
D21 - 65 min                             H21 - 70 min 
D40 - 45 min                             H40 - 50 min
D50 - 40 min                             H50 - 45 min 
D60 - 40 min                             H60 - 40 min
D70 - 40 min                             H70 - 40 min
D80 - 40 min                             H80 - 40 min 
                     
Startintervallet skal være to (2) minutter i alle KM-klassene. Hver klasse starter sammenhengende.

KM-STAFETT:
Vinnere i følgende klasser får betegnelsen kretsmester:
D13-16                                 H13-16
D17                                      H17
D150                                    H150

Det skal være 3 etapper i alle klasser. Første etappes løpere starter i fellesstart. Løypene skal være gaflet. I D13-16 og H13-16 skal etappe 2 være uten gafling og med C-nivå. I klassene D13-16 og H13-16 kan det stilles lag med løpere fra ulike klubber, men disse lag kan ikke vinne KM-medalje.
I H17 og D17 tilpasses løypelengdene etter lengdene i NM-stafett:
- H17-: ca. 55 min. x 2 + ca. 35 min. x 1.
- D17-: ca. 45 min. x 2 + ca. 30 min. x 1.

KLUBB-KM STAFETT:
Klubb-KM stafett skal arrangeres som stafett for D/H11-, i tillegg skal det arrangeres individuelt start for klassene D/H11-12 og N-åpen.

Stafetten skal inneholde tre etapper på henholdsvis 2, 3 og 5 kilometer.
Alle etapper uten gafling.
                1.etappe: 2 km C-nivå
                2.etappe: 5 km A-nivå
                3.etappe: 3 km B-nivå
Lagene skal bestå av løpere av begge kjønn, minst 1 jente/dame pr. lag.
Lagene skal bestå av minst 1 ungdom (11-16 år) 

Alle lag stiller i samme klasse, og klubbene kan stille med så mange lag de vil. De tre beste lagene fra hver klubb teller med i poengberegningen. Hvis det for eksempel deltar 7 klubber, så skårer lagene poeng etter følgende skala: 42, 40, 38 ……. 4, 2. Hvis for eksempel 5 klubber deltar så skårer vinnerlaget 30 poeng.
Alle fullførende løpere teller med 1 poeng.

I klassen D/H11-12 og N-åpen får hver fullførende løper 1 poeng.

Premiering: Seirende lag får napp i vandrepokalen.
Deltagerpremie i klassene D/H11-12 og N-åpen.

Startkontingent kr. 150,- pr lag. Kr. 40,- for løpere i D/H11-12 og N-åpen.

KM-MEDALJER OG PREMIER
Medaljer i gull, sølv og bronse deles ut i KM-klassene.

I klassene opp til og med D/H21 deles det ut medaljer i alle valører uansett antall startende, dog kun til fullførte løpere.

I klassene over 35 år deles det bare ut bare gullmedalje.

Medaljer kjøpes inn av kretsen som bærer kostnadene mot at arrangøren opprettholder den ordinære premieringen. I