Kretsstyret

Styret i Østfold Orienteringskrets består av 3 valgte verv og en ansatt i administrativ stilling.

Her er gjeldende informasjon for styret året 2022.

 

Kretsleder: 
Elsie Brenne   
Mobil: 911 13 613
Mail: elsie.brenne(at)gmail.com

Klubb: Varteig OL
 

Styremedlem med avsvar for rekruttering og ungdom: 
Anders Lunde
Mobil: 
Mail: anders.apotek(at)gmail.com

Klubb: Varteig OL

Teknisk: 
Erik Axelsson
Mobil: 911 33 415
Mail: e_axelsson79(at)yahoo.se

Klubb: Halden SK

 

Ungdomsrepresentant:

Herman Lien Backstrøm

Mobil:

Mail: hermanlienbackstroem(at)gmail.com

Klubb: Halden SK

Kretssekretær: 
(Asta) Chatrine Amundsen
Mobil: 472 77 115 
Mail: ostfold.okrets(at)gmail.com 

Skal dere sende noe ved post til kretssekretæren så er adressen; Deleveien 25B, 1712 Grålum. 

Klubb: Trøsken IL

Aktivitetskonsulent:

Simen Graff

Mobil: 924 51 199

Mail: simengraff(at)gmail.com

Klubb: Indre Østfold OK