Skaukarenes krus

 
Østfold o-krets fører ranking på kretsløp for klassene D/H11-12 og D/H13-14. Vinnerne tildeles Skaukarenes krus.

For oversikt over løp og stilling kan du klikke deg videre på linken under. 

Skaukareneskrus 2021

Maks 5 løp teller, og den løper med høyest poengsum vinner. Dersom to eller flere løpere har samme poengsum, er det høyest poengsum på delarrangement som teller.

Poengene for hvert løp beregnes slik:
10 poeng til beste løper fra kretsen, nedover til 1 poeng til 10.beste løper fra kretsen. Kun Østfoldløpere teller.

Utdelingen av Skaukarenes krus foretas av en representant fra Skaukarenes klubb på Østfold o-krets kretsting i februar i påfølgende år.