Kretsstyret

Nytt kretsstyre

valgt på Kretstinget (Storjord, 3. februar 2018):

 

Navn

Funksjon

Sted

Antall år

Kommentar

Styre

Ole Petter Rundhaug

leder

Mo OK

1 år

 

(kasserer)

styremedlem

 

2 år

Ikke valgt

Jan Kåre Vatne

styremedlem

Mo OK

1 år

 

Åge Mohus

styremedlem

B&OI

2 år

Gjenvalg

Eli Kolstad

styremedlem

Mo OK

1 år

 

                                                                                   Varamedlemmer

 Kristin Nilsen 

 

Mo OK

1 år

Ny

Kenneth Viken

 

Tverrlandet IL

1 år

Gjenvalg

Ungdomsutvalg

Eli Kolstad

Leder

Mo OK

1 år

 

Ole Kristian Kaspersen

 

Mo OK

1 år

Gjenvalg

Espen Samuelsen Skiri

 

B&OI

1 år

Gjenvalg

Kaia Skiri

 

B&OI

1 år

Gjenvalg

Revisor

Ingar Solberg

  1. revisor

Olderskog IL

1 år

Gjenvalg

Katrine Kalvig

  1. revisor

B&OI

1 år

Gjenvalg

Asbjørn Pedersen

        1. vara

Siso

1 år

Gjenvalg

Valgkomité

Martin Kaspersen

Leder

Mo OK

 2 år

I

Katrine Kalvig

 

B&OI

2 år

 

Kristian Hines

 

Herringen IL

2 år

 

 

 

kenneth.jpg

Kenneth Viken er tidligere kretsleder - i 2017 er han vararepresentant

jan kåre-.jpg

Jan Kåre Vatne er styremedlem i 2017

post.jpg

 

Ole Morten Wie er vararepresentant i 2017

ole morten.jpg

 

Åge Mohus er styremedlem i 2017

åge.jpg

 

Håvard Berg er tidligere styremedlem

håvard.jpg

 

Kretssekretær

Jan Gaute Buvik

Jan Gaute Buvik.jpg