Nordland

Velkommen til Nordland orienteringskrets

Se de gamle nettsidene på http://www.nook.no/

 

Referat fra styremøte lørdag 7.september 2019 – Fjordgården hotell Mo i Rana: 

 

 

Til kretser og klubber v/leder og ansatt,

Fjorårets deltakere,

Velkommen til kompetansehelg

for Norsk Orientering 9.- 10. november 2019 på Quality airport hotel, Gardermoen

Programmet er klart og påmelding er åpnet.  Vi håper å se deg/din klubb på Gardermoen !
Inkludering, synliggjøring og «arven etter VM» er den røde tråden i programmet.

Se brosjyre her: 

 

 

Styremøte, Bodø, lørdag 1. juni 2019

Møtereferat 

 

Verdens O-dag (WOD) har blitt arrangert i Bodø, 15. og 16. juni! 

Ca 400 elever fra Aspåsen skole, Kirkhaugen skole og Østbyen skole har deltatt på o-løp i Rensåsen. Se info og kart her:   

 

 

 

Sesongstart er like om hjørnet!

Se webversjonen fra NOF her.

 

 

Forum for natur og friluftsliv (FNF-Nordland)

har avholdt sitt årsmøte. Les mer på nettsida her . Legg spesielt merke til oversikten over tilskudds- og støttemuligheter for 2019.  

 

Sesongrapport for tur-o 2018 pr krets

Supplement til infor på Kretstinget, les oversikten her: 

 

Utlysning: 

Avtaler knyttet til «Aktivitetsutvikling NOOK 2019»

Les mer her: 

 

 

image002.jpg

Mer info her: 

 

 

HINN trener 2 banner ny.jpg

Norges Orienteringsforbund tilbyr trener-2 utdanning i samarbeid med Høgskolen i Innlandet og  syv andre særforbund. Kurset gir 10 studiepoeng.

Vi ser behov for flere trenere med riktig kompetanse for ungdom og juniorer ut i krets og klubbmiljøene.  Vi oppfordrer spesielt jenter/kvinner til å søke utdanningen.

Orienteringsforbundet vil subsidiere deler av studiet.

Les mer her: 

 

 

Kretsting er blitt avholdt,

og protokoll og andre dokumenter vil bli lagt ut/ justert i undermappe:  ../kretsen/dokumenter, referater, mm .

 

Invitasjon til «Kretsting for Nordland orienteringskrets»

fredag 1. februar 2019
kl. 17:30 – 22:00
Sted: Nordnes Camp og Bygdesenter, Nordnes i Saltdal (!)

Middag (buffet) fra ca kl 19

Agenda:

1. Godkjenning av saksliste og innkalling
2. Valg av møteleder og referent.
3. Godkjenning av representantenes fullmakter
4. Årsmelding 2018
5. Regnskap 2018 med revisors beretning
6. Fastsetting av kontingent 2019 fra lagene
7. Beslutningssaker
8. Budsjett for 2019
9. Valg
10. Drøftingssaker
11. Innkomne saker (må være NOOK v/leder i hende innen 30.januar 2019)
12. Eventuelt

(Sakspapirer blir lagt ut i undermappe, ../kretsen/dokumenter, referater, mm, i uke 4)

 

 

Kompetansehelg 17. - 18. november!

Vi bør utnytte denne anledningen til å gi potensielle styre-/lederkandidater inspirasjon til sitt arbeid på klubbnivå. NOOK forventer at de større klubbene dekker utgiftene for sine deltakere. Se programmet, meld på, og gi beskjed Jan Gaute Buvik (NOOK kontor).

 

Styremøte, Sulitjelma, lørdag 1. september 2018

Møtereferat

 

Verdens O-dag er onsdag 23. mai!!

Arrangementsinfo: 

 

NOOK har fått kr. 23 000,- i aktivitetsmidler 2018 – det skal vi være fornøyd med! 

Det betyr at NOF har vurdert vår aktivitetsplan som god.

Nå må vi arbeide målbevisst med gjennomføringen og første steg er å gjøre dette kjent for klubbene og deres medlemmer. Det er ikke minst viktig å spre informasjon til de som har gjennomføringsansvar for aktivitetene i planen slik at de vet at NOOK kan støtte opp økonomisk.

Tildelingsbrev aktivitetsmidler 2018

 

5 av klubbene våre har fått tildelt til sammen kr. 37 500,- i aktivitetsmidler!

Det gjelder Lødingen, B & OI, Meløy, Tverrlandet og Mo Ok.

Det bør ligge godt til rette for flotte O-aktivteter i Nordland i sommer!

 

Medlemsskap for turorienterere

 

 

Hvordan kan styret i NOOK bidra til realisering av vedtatt strategi 2018-2020?

Viktig at klubbene er bevisst tilbudet via NOF om klubbutvikling – et gratistilbud.

Strategi 2018-2020 Norsk Orientering

 

Til klubbene i NOOK

Goddag og velkommen til ny sesong i skog og mark!

Våren lar vente på seg, men dermed har vi litt meir tid til plan og forberedelser.

Kretsting og styremøte er avholdt, og signalene fra forbundet (NOF)er gode.

Det er derfor å håpe at dere i de aktive klubbene ( 15 gjenværende i Nordland) tar et tak for å holde i gang - og helst utvide - aktivitetene i 2018. 

NOOK er beredt til hjelpe der det måtte være nødvendig.

Vedlagt:

(Kontingentkrav m frist 1.mai, div. info tur-o, skolearr., økonomimuligheter)
 

NOOK oversikt lagskontingent 2018  

NOOK aktivitetsplan 2018

NOF TurO-informasjon 1-2018

NOF konkurranseplan 2018

NOF arrangørinfo VO-tilskudd

 

Terminlistene skal nå ligge på nettet:  Eventor

Hvis klubbene legger inn sine der, vil man kunne komme i kategorien Flexløp, som kan gi tilskudd.

Meld gjerne tilbake ønsker, behov. Gi ellers kommentarer.

Alle skriv, resultater og arkivstoff blir lagt på heimesidene (også  nook.no)

Facebook- gruppe  " Nordland orienteringskrets" vil gi de løpende nyheter.

Lykke til!

med hilsen NOOK, styret/kontoret

Jan G Buvik

99736301

 

 

Aktivitetsplan NOOK 2018 er sendt ut og vil legges fram for vedtak på Styremøte 1 2018 (21. mars i Mo)

 

 

Kretsting 2018

er avholdt og protokoll fins på underside (../kretsen/dokumenter, referater, mm)

 

 

Invitasjon til  Faglig kretssamling for Nordland Orienteringskrets og Kretsting 

Storjord i Saltdal, 2. februar kl. 19:00 – 21:00 / 3.februar 09:00 – 14:00 

Vedlagt følger invitasjon til «Faglig kretssamling» og Kretsting 2018» i Nordland Orienteringskrets på Storjord i Saltdal 2.-3.februar 2018. Invitasjonen legges også ut på NOOK sin heimeside.

Norges Orienteringsforbund deltar med fagkonsulent klubbutvikling Vigdis Hobøl og klubbveileder Ingrid Okkenhaug og krets-/klubbutvikling er hovedtema på den faglige kretssamlingen. Selve kretstinget avholdes lørdag kl. 12:00-14:00 og det gir oss muligheter til gjennom vedtak å fange opp viktige konklusjoner fra den faglige samlingen.

Styrets ambisjon er å tilrettelegge en arena for dialog rundt framtidig klubb- og kretsutvikling i Nordland og vi håper klubbene kan sette av deler av denne helga til dette.

Kretsen dekker overnatting og bespisning for klubbenes deltakere og inviterte gjester. Reiseutgifter dekker klubbene selv – utgifter utover kr. 1000,-  kan søkes dekket av kretsen.

Av hensyn til overnatting og bespisning, ber vi om påmelding via epost innen 30.januar til Åge Eirik Mohus - age.e.mohus@nord.no

Sakspapirer til kretstinget sendes ut 21.januar 2018.

Vi ønsker vel møtt til en spennende samling og et interessant kretsting!

Vennlig hilsen

Ole Petter Rundhaug

NOOK Leder

 

Invitasjon til Kretssamling og Kretsting 2018

 

Utkast årsmelding 2017

Utkast til aktivitetsplan 2018

Budsjettforslag 2018

Andre saksdukumenter                      

Regnskapsdokumenter 2017 - ikke revidert.  

 

Justerte dokumenter i henhold til vedtak på tinget vil bli plassert i undersiden ../kretsen/dokumenter, referat, mm.

 

 

 

Styremøte, Mo, torsdag 4. januar 2018

Møtereferat

 

Saltendilten og KM-ultralang

arrangeres i Bodø (Bestemorenga) lørdag 23. september.

Se Eventor for innbydelse og påmelding!

 

 

 

 

Innbydelse til
KM Nordland Orienteringskrets
med innlagt Barents Games
Sprint og Langdistanse
2.-3.september 2017
Bodø

.. er lagt ut her: 

 

 

Tiltaksplan 2017

 

Vedlagt følger «NOOK’s aktivitetsplan for 2017» som var oppe som sak 5 – 2017 på styremøtet 1.juni 2017. NOF har bevilget kr. 18 000,- til NOOK’s oppfølging av planen og som kan benyttes til å støtte opp om klubbene sine aktiviteter. Vedlagt følger også referat fra styremøtet 1.juni 2017.