Nordland

Velkommen til Nordland orienteringskrets

Se de gamle nettsidene på http://www.nook.no/

 

 

 

unnamed file

 

Kretsting 2023

Invitasjon til kretsting i Nordland orienteringskrets, fredag 10. februar 2023 kl 1800, i Bodø. Endelig sted blir kunngjort når det nærmer seg.

Etter to år med digitale kretsting, ønsker kretsstyret å invitere til et fysisk møte der vi får en hyggelig kveld sammen, og både oppsummerer 2022 og gjør gode veivalg for 2023.

Lørdag 11. februar kl 0900-1130 blir det en fagsamling med fokus på Turorientering. Her har vi invitert Fagkonsulent for tur- og mosjonsorientering i Norsk orientering, Ninni Tornøe Jonsson.

Vedlagt en kopi av presentasjonen som ble holdt på Kompetansehelgen for Norsk orientering, 29-30. oktober i år.

http://www.orientering.no/media/filer_public/d1/11/d111518a-af5b-46b4-a5d1-3713809799dc/seminar_b_-_turo_-_ninni_t_jonsson-_nof_kompetansehelg_2022.pdf

 

 

Kretsting 2022

er avholdt og kretsdokumenter fins på underside (../kretsen/dokumenter, referater, mm).

-----------------

Dette er en innkalling til til Kretsting 2022, som er tidfestet til torsdag 17. februar 2022. (Innkallingen ligger også på kretsens FB-side.)

Kretsstyret har i sitt møte 20. januar vurdert mulighetene for et fysisk møte; men etter grundig drøfting har vi valgt en digital løsning. Flere er usikre på reise og overnatting i den aktuelle korona-situasjonen. Sakspapirer vil bli lagt ut på kretsens hjemmeside, altså her etter hvert.

Frist til å melde inn aktuelle saker er satt til 30. januar. Saker sendes kretsstyret ved leder, torkel42@gmail.com eller mobil 90831739.

Kretsstyret vil også legge fram et forslag til terminliste for aktuelle KM-helger i 2022-sesongen. Vi er i dialog med aktuelle klubber om dette.

Hilsen Kretsstyret ved Torkel Irgens, leder i Nordland o-krets

Møtedokumenter:  

Invitasjon    Aktivitetsstrategi    Regnskap    Balanse    Årsmelding    Arbeidsdokument

Teamstilkopling: 

'

 

 

Kretsting 2021

er avholdt og kretsdokumenter fins på underside (../kretsen/dokumenter, referater, mm)

 

 

Nordland orienteringskrets inviterer til kretsting 2021, fredag 21. februar kl 1900 (!) Pga korona situasjonen vil kretstinget bli avholdt digitalt. 

Invitasjon m/saksliste:   

Årsmelding 2020:   Versjon 19/2: 

Regnskap 2020: 

Valgkomiteens forslag: 

-----------------

Kretstinget for Nordland orienteringskrets, fredag 19. februar, er flyttet Ira kl 1800 til kl 1900, etter forespørsel. 

Her er linken til selve møtet. Du er invitert til å bli med i et Microsoft Teams-møte.

Tittel: Kretstinget for Nordland orienteringskrets

Bli med på datamaskinen eller mobilappen!


Klikk her for å bli med i møtet

------------------

Det vil bli et forenkelt kretsting, der vi gjennomgår årsmeldingen, regnskap 2020 og budsjettforslag 2021 og valg. I tillegg til noen såkalte "beslutningssaker". Hele kretsstyret tar gjenvalg, og vi håper mange av planene for 2020 er mulig å gjennomføre nå i 2021, ihvertfall til høsten.

På kretstinget vil styret også legge frem et forslag til terminliste for 2021.

I forbindelse med kretstinget, ønsker kretsstyret å få oppdatert en oversikt med kontaktinfo til de aktive klubbene. Vi er takknemlige hvis dere sender inn følgende:

Klubbnavn, navn på leder, mail adresse og mobilnummer.

Send gjerne også inn påmelding til kretstinget på mail til torkel42@gmail.com eller på kretsens Facebook side , med navn på hvem som deltar fra de ulike klubbene.

Er det noen av dere som har mer tallmateriale å rapportere av aktiviteter i 2020, så send det gjerne inn.

Marit Wenseth Kure har tilbudt seg å være teknisk support under tinget.

 

Hilsen Torkel Irgens, kretsleder i Nordland

-------------------

 

 

 

 

Her er innbydelsen til KM kommende helg:

Påmelding via Eventor.

 

 

Det blir KM-helg i Bodø 5-7. juni!

Mer info og innbydelse kommer.

 

 

Aktivitetsinfo til klubbene i disse smitteverntider:

Til kretsledere, klubbledere og tur-o-kontakter i norsk orientering:

Turorientering har fått unormalt mye mediedekning i det siste, og det er vi veldig glade for. Vi håper selvfølgelig at et økende antall vil benytte seg av dette flotte aktivitetstilbudet. Det er imidlertid viktig at det ikke gis inntrykk av at vi ikke tar myndighetenes pålegg og anbefalinger om smittevern på alvor.

Vi presiserer derfor at det i turorientering SKAL være berøringsfri postregistrering. Stifteklemmer og klippetenger skal fjernes. Det må alle arrangører sørge for!

For all tilrettelegging av egenorganisert orienteringsaktivitet SKAL det praktiseres berøringsfrie postbesøk, dvs ingen stemplingsbukker eller -enheter skal settes ut, man berører ikke poster/merkebånd og alle brukere skal anmodes om å overholde pålegg og anbefalinger om smittevern.

På denne måten gir vi vårt bidrag til å redusere smittespredning og økt o-aktivitet samtidig.

Lasse Arnesen, generalsekretær

 

 

 

Kretsting er blitt avholdt,

og protokoll/ andre dokumenter er lagt ut i undermappe:  ../kretsen/dokumenter, referater, mm .

 

 

Invitasjon til «Kretsting for Nordland orienteringskrets»

fredag 1. februar 2019
kl. 17:30 – 22:00
Sted: Nordnes Camp og Bygdesenter, Nordnes i Saltdal (!)

Middag (buffet) fra ca kl 19

Agenda:

1. Godkjenning av saksliste og innkalling
2. Valg av møteleder og referent.
3. Godkjenning av representantenes fullmakter
4. Årsmelding 2018
5. Regnskap 2018 med revisors beretning
6. Fastsetting av kontingent 2019 fra lagene
7. Beslutningssaker
8. Budsjett for 2019
9. Valg
10. Drøftingssaker
11. Innkomne saker (må være NOOK v/leder i hende innen 30.januar 2019)
12. Eventuelt

(Sakspapirer blir lagt ut i undermappe, ../kretsen/dokumenter, referater, mm, i uke 4)

 

 

Disse dokumentene forberedes til Kretstinget:

(i Bodø 1. februar 2020, se innkalling nedenfor)

 

Sak 4 – Årsmelding NOOK 2019 

Sak 5 – Regnskap NOOK 2019          

Sak 6 – Fastsetting av kontingent 2020 

Sak 7 – Beslutningssaker

  • 7.1 Aktivitetsplan 2020 

  • 7.2 Aktivitetsavtaler 2019 – 2020 

  • 7.3 «Orientering – kart i skole og fritid» 

  • 7.4 Valg av utsending til NOF’s Forbundsting 21.-22.mars 2020 

  • 7.5 Valg av utsending til NIK’s  Idrettsting Bodø 24.april 2020 

  • 7.6 Forlengelse av avtale med JGB  

  • 7.7 Terminliste 

Sak 8 – Budsjett 2020 

 

 

Forum for natur og friluftsliv (FNF-Nordland)

melder i nyhetsbrev for januar 2020 om tilskuddsordninger og støttemuligheter.

Les mer her:   

 

 

Invitasjon til Temakveld og Kretsting 2020

Tid: Fredag 31. januar (1830-2100) og lørdag 1. februar (0900-1200)

Sted: Bodø, Nord universitet campus Mørkved og overnatting ved Bodø hotell

Mer info: 

 

 

 

Til kretser og klubber v/leder og ansatt,

Fjorårets deltakere,

Velkommen til kompetansehelg

for Norsk Orientering 9.- 10. november 2019 på Quality airport hotel, Gardermoen

Programmet er klart og påmelding er åpnet.  Vi håper å se deg/din klubb på Gardermoen !
Inkludering, synliggjøring og «arven etter VM» er den røde tråden i programmet.

Se brosjyre her: 

 

 

Styremøte, Bodø, lørdag 1. juni 2019

Møtereferat 

 

Verdens O-dag (WOD) har blitt arrangert i Bodø, 15. og 16. juni! 

Ca 400 elever fra Aspåsen skole, Kirkhaugen skole og Østbyen skole har deltatt på o-løp i Rensåsen. Se info og kart her:   

 

 

 

Sesongstart er like om hjørnet!

Se webversjonen fra NOF her.

 

 

Forum for natur og friluftsliv (FNF-Nordland)

har avholdt sitt årsmøte. Les mer på nettsida her . Legg spesielt merke til oversikten over tilskudds- og støttemuligheter for 2019.  

 

Sesongrapport for tur-o 2018 pr krets

Supplement til infor på Kretstinget, les oversikten her: 

 

Utlysning: 

Avtaler knyttet til «Aktivitetsutvikling NOOK 2019»

Les mer her: 

 

 

image002.jpg

Mer info her: 

 

 

HINN trener 2 banner ny.jpg

Norges Orienteringsforbund tilbyr trener-2 utdanning i samarbeid med Høgskolen i Innlandet og  syv andre særforbund. Kurset gir 10 studiepoeng.

Vi ser behov for flere trenere med riktig kompetanse for ungdom og juniorer ut i krets og klubbmiljøene.  Vi oppfordrer spesielt jenter/kvinner til å søke utdanningen.

Orienteringsforbundet vil subsidiere deler av studiet.

Les mer her: 

 

 

Kompetansehelg 17. - 18. november!

Vi bør utnytte denne anledningen til å gi potensielle styre-/lederkandidater inspirasjon til sitt arbeid på klubbnivå. NOOK forventer at de større klubbene dekker utgiftene for sine deltakere. Se programmet, meld på, og gi beskjed Jan Gaute Buvik (NOOK kontor).

 

Styremøte, Sulitjelma, lørdag 1. september 2018

Møtereferat

 

Verdens O-dag er onsdag 23. mai!!

Arrangementsinfo: 

 

NOOK har fått kr. 23 000,- i aktivitetsmidler 2018 – det skal vi være fornøyd med! 

Det betyr at NOF har vurdert vår aktivitetsplan som god.

Nå må vi arbeide målbevisst med gjennomføringen og første steg er å gjøre dette kjent for klubbene og deres medlemmer. Det er ikke minst viktig å spre informasjon til de som har gjennomføringsansvar for aktivitetene i planen slik at de vet at NOOK kan støtte opp økonomisk.

Tildelingsbrev aktivitetsmidler 2018

 

5 av klubbene våre har fått tildelt til sammen kr. 37 500,- i aktivitetsmidler!

Det gjelder Lødingen, B & OI, Meløy, Tverrlandet og Mo Ok.

Det bør ligge godt til rette for flotte O-aktivteter i Nordland i sommer!

 

Medlemsskap for turorienterere

 

 

Hvordan kan styret i NOOK bidra til realisering av vedtatt strategi 2018-2020?

Viktig at klubbene er bevisst tilbudet via NOF om klubbutvikling – et gratistilbud.

Strategi 2018-2020 Norsk Orientering

 

Til klubbene i NOOK

Goddag og velkommen til ny sesong i skog og mark!

Våren lar vente på seg, men dermed har vi litt meir tid til plan og forberedelser.

Kretsting og styremøte er avholdt, og signalene fra forbundet (NOF)er gode.

Det er derfor å håpe at dere i de aktive klubbene ( 15 gjenværende i Nordland) tar et tak for å holde i gang - og helst utvide - aktivitetene i 2018. 

NOOK er beredt til hjelpe der det måtte være nødvendig.

Vedlagt:

(Kontingentkrav m frist 1.mai, div. info tur-o, skolearr., økonomimuligheter)
 

NOOK oversikt lagskontingent 2018  

NOOK aktivitetsplan 2018

NOF TurO-informasjon 1-2018

NOF konkurranseplan 2018

NOF arrangørinfo VO-tilskudd

 

Terminlistene skal nå ligge på nettet:  Eventor

Hvis klubbene legger inn sine der, vil man kunne komme i kategorien Flexløp, som kan gi tilskudd.

Meld gjerne tilbake ønsker, behov. Gi ellers kommentarer.

Alle skriv, resultater og arkivstoff blir lagt på heimesidene (også  nook.no)

Facebook- gruppe  " Nordland orienteringskrets" vil gi de løpende nyheter.

Lykke til!

med hilsen NOOK, styret/kontoret

Jan G Buvik

99736301

 

 

Aktivitetsplan NOOK 2018 er sendt ut og vil legges fram for vedtak på Styremøte 1 2018 (21. mars i Mo)

 

 

Kretsting 2018

er avholdt og protokoll fins på underside (../kretsen/dokumenter, referater, mm)

 

 

Invitasjon til  Faglig kretssamling for Nordland Orienteringskrets og Kretsting 

Storjord i Saltdal, 2. februar kl. 19:00 – 21:00 / 3.februar 09:00 – 14:00 

Vedlagt følger invitasjon til «Faglig kretssamling» og Kretsting 2018» i Nordland Orienteringskrets på Storjord i Saltdal 2.-3.februar 2018. Invitasjonen legges også ut på NOOK sin heimeside.

Norges Orienteringsforbund deltar med fagkonsulent klubbutvikling Vigdis Hobøl og klubbveileder Ingrid Okkenhaug og krets-/klubbutvikling er hovedtema på den faglige kretssamlingen. Selve kretstinget avholdes lørdag kl. 12:00-14:00 og det gir oss muligheter til gjennom vedtak å fange opp viktige konklusjoner fra den faglige samlingen.

Styrets ambisjon er å tilrettelegge en arena for dialog rundt framtidig klubb- og kretsutvikling i Nordland og vi håper klubbene kan sette av deler av denne helga til dette.

Kretsen dekker overnatting og bespisning for klubbenes deltakere og inviterte gjester. Reiseutgifter dekker klubbene selv – utgifter utover kr. 1000,-  kan søkes dekket av kretsen.

Av hensyn til overnatting og bespisning, ber vi om påmelding via epost innen 30.januar til Åge Eirik Mohus - age.e.mohus@nord.no

Sakspapirer til kretstinget sendes ut 21.januar 2018.

Vi ønsker vel møtt til en spennende samling og et interessant kretsting!

Vennlig hilsen

Ole Petter Rundhaug

NOOK Leder

 

Invitasjon til Kretssamling og Kretsting 2018

 

Utkast årsmelding 2017

Utkast til aktivitetsplan 2018

Budsjettforslag 2018

Andre saksdukumenter                      

Regnskapsdokumenter 2017 - ikke revidert.  

 

Justerte dokumenter i henhold til vedtak på tinget vil bli plassert i undersiden ../kretsen/dokumenter, referat, mm.

 

 

 

Styremøte, Mo, torsdag 4. januar 2018

Møtereferat