Handlingsplan

 

Handlingsplan for Nord-Trøndelag orienteringskrets 2020 – 2021

 

 1- Aktivitetstilbud for aldersgruppen junior-senior.

 • NTOK vil opprette kretslag med trener og gjennom det arrangere åpne treninger og samlinger.
 • NTOK vil organisere reiseopplegg til NC og NM’er.

 

2 - Aktivitetstilbud for aldersgruppen 13-16

 • Treninger organisert av treneren på kretslaget.
 •  Vår-samling åpen for alle men løypetilbud for 13 år og eldre.
 • Hovedløpssamling mai/juni der forberedelser til HL/OLL vektlegges.
 • Tverridrettslig samling arrangert av idrettskretsen i oktober.

 

3 - Aktivitetstilbud for aldersgruppen 10-13

 • Årlige leire for aldersgruppen 10-13 år, 2-3 steder i kretsen.
 • Namdalsprosjektet fortsetter gjennom perioden.

4 – Arrangement

 • Attraktive tilbud til alle hele sesongen.
 • Utvikle TA-sprinten og evt. få i gang NA-karusellen.
 • Sikre god kvalitet på utskrift av kart når dette benyttes på løp i kretsen. 
 • 1 Hovedarrangement i kretsen minst hvert 3.år.

5 - Markedsføring og synlighet

 • Attraktiv hjemmeside for orienteringskretsen.
 • TA-sprinten og NA-karusellen brukes som markedsføring i tillegg til det sportslige tilbudet.
 • Kontakt med lokalavisene i kretsen.
 • Facebooksider skal være åpne og åpne for editering.

 

6 - Organisasjon

 • Alle aktive klubber representert i kretsens valgte og oppnevnte organer.
 • Det er ønskelig med en del yngre medlemmer i valgte råd.
 • Uavhengig av organisatoriske føringer fra idrettsforbundet skal styret arbeide aktivt for at organisasjonen er hensiktsmessig for aktiviteten lokalt.

7 - Dopingfri, bærekraftig og miljøvennlig idrett

 • Benytte sertifiseringsverktøyet for ren utøver (Antidoping Norge) minst hvert 2. år i forbindelse med kretssamlinger.
 • Oppfordrer klubbene til å benytte sertifiseringsverktøyet for rent idrettslag (Antidoping Norge)