Reiseopplegg

NTOK Påmelding fellesreiser 2021

Kretsen har plukket ut aktuelle arrangement. Opplegget er aktuelt for kretsens juniorer og seniorer.

Det er straks klart for en nye o-sesong, og vi håper det blir en mer fullverdig sesong enn i 2021. NTOK har per nå satt opp fire norgescup/NM-helger vi vil koordinere reiseopplegg til hvis det er nok interesse for det. Per nå er det usikkert om NM-sprint blir arrangert på oppsatte dato, det er derfor ikke satt opp foreløbig.

Påmelding gjøres her:: NTOK Påmelding fellesreiser 2021 

 

* Reiseansvarlig sender ut skisse for reiseopplegg til løpere senest 4 uker før hvert arrangement

* Løpere bekrefter deltakelse til reiseleder innen 1 uke slik at reiseopplegget blir avklart og reiseleder bestiller overnatting. Løpere bestiller selv reise

* Løpere dekker egne utgifter