Kretsstyret

Henning Osnes Teigene (leder)
E-post: teigene@yahoo.com
Mobil 979 83 592

Hanne Hagset
Sven Nylund
Pernille Ibsen Lervåg
Helge Staurnes