Tiltaksplan 2022

17.03.2022 Øyvind Steinbekken

Kretsen har søkt aktivitetsmidler for 2022 og i den forbindelse er det utarbeidet en tiltaksplan. Tiltaksplanen inneholder en oversikt med beskrivelse av kretsens aktivitetstiltak.

Tiltaksplan 2022