Lover og regler


HOKs lov (vedtatt på HOK-tinget 3.mars 2016, godkjent av NOF 31.mars 2016)

HOKs instrukser (sist revidert 4.januar 2016)

Statutter for kartfond og rekrutteringsfond

Reiseregningsskjema (*.odt-format)
Reiseregningsskjema (*.doc-format)
Viss skjemaet du har fylt ut og skal sende inn ikkje har vedlegg, eller du kan leggje ved vedlegga elektronisk (i pdf, jpg el.l.), er det ønskjeleg at du heller enn å sende rekninga på papir til postboksa, sender skjemaet med vedlegg på e-post til kasseraren, eller evt. først for attestasjon til/via den i kretsen som er din konkrete arbeidsleiar/oppdragsgivar for vedkommande oppdrag.

Info om stønadsordninger

Søknadsskjema om økonomisk tilskudd (*.doc-format)
Søknadsskjema om økonomisk tilskudd (*.pdf-format)

Retningslinjer ved "honorar/godtgjøring" fra HOK
 

 

Se f.ø. også (jf. toppmenyen):

"AKTIVITET" og "Kretsmesterskap" for KM-regler

"AKTIVITET" og "HOK-ranking" for HOK-rankingregler

"AKTIVITET" og "Nærløp i ......" for regler for regionale løpsserier

"AKTIVITET" og "Vestlandsmesterskap" for DM-/Vestlandsmesterskapsregler

"LÆRING" og "Arrangørveiledning" for arrangørveiledning  (OBS: denne undersida er ikkje oppdatert!) 

"KRETSEN" og "Kart" for regler for kartarbeid  (OBS: denne undersida er ikkje fullt oppdatert!)

Se elles NOF sine sider for generelle reglar som gjeld heile landet. 

 

 

 

 

Dokumentene under er kun "hjelpefiler" for webred.

Filnavn
Godkjent HOK lov 2011.pdf
HOK_Instrukser_2012.pdf
kartfondogrekrutteringsfond.pdf
KMreglerHOK2015.pdf
REGLARFORVESTLANDSMEISTERSKAPENIORIENTERING-20130411.pdf
reglerHOKranking2013revapril.pdf
Retningslinjer-honorar-HOK.pdf
skjemaokstotteHOK20140506.doc
skjemaokstotteHOK20140506.pdf
Skjema_-_reiseregning_HOK.odt