Kretsstyret

Midlertidig styre fra 1.april 2020

 

Toto2020Toto2.jpg
fungerende kretsleder Torgeir Strand
 

fungerende leder: 
Torgeir Strand (Fana IL) (økonomi/nettredaktør), e-post: torgeir.strand@gmail.com

styremedlemmer:
Ragnhild Balsvik (Varegg Fleridrett), e-post: ragnhild.balsvik@hi.no
Lise Christensen (TIF Viking), e-post: lise@villurbanisme.no
Bjørn J. Field (IL Gneist) (aktivitet), e-post: bjorn_field@hotmail.com
Sturle Nordeide (IL Gneist) (teknisk), e-post: stunor@outlook.com

tlf.nr. leder: 950 86 782

adresse for "konvoluttpost":
Hordaland Orienteringskrets
Postboks 6143
5892 Bergen

Betalingskrav sendes primært elektronisk til den i kretsen som har gjort bestillingen, evt. til økonomiansvarlig.

kontonr. for innbetalinger: 3625.84.90112

Se her for oversikt over komitéer m.m.

 

 

lisec.jpg

styremedlem Lise Christensen