Kretsstyret

Buskerud orienteringskrets

 

Buskerud Orienteringskrets ble etablert ved sammenslåing av orienteringskretsene Nedre og Øvre Buskerud 7. desmber 1985. Nedre Buskerud orienteringskrets ble etablert 29. januar 1946

Kretskontoret:

Adresse: Schwartsgate 6, 3043 Drammen

Bankkonto. 2310 07 47537
Orgnr. 993227455

Kretskoordinator: Kenneth Buch

Se Kretsstyret, samt råd og utvalg nedenfor!

Styret

 

Kretsleder: Linda Verde, IF Sturla
M 995 63 167
linda.verde<a>outlook.com

 

Nestleder: Ingrid Kvistad,  Kongsberg OL
M 932 22 576
ingrid.kvistad<a>gmail.comSett inn nestleder Ingrid Kvistad her

 

Styremedlem: Kari Strande, Ringerike OL
(Leder teknisk komite)
M 909 96 515
kar-st<a>online.no


Styremedlem: Ingjerd Sommerstad ,  Kongsberg OL
(Leder aktivitetskomite)
M 456 65 605
ingjerd.sommerstad<a>gmail.com

 

Styremedlem: Bernt Hellerud, Konnerud IL

M 948 60 811
bernt<a>stangegruppen.no

 

Styremedlem: Håkon Wold, IF Sturla
hakon.wold<a>gmail.com
M 901 26 356

 

Styremedlem: Mina Akiko Johnsen, IF Sturla
Ungdomsrepresentant
minaakikojohnsen<a>gmail.com
M 960 13 243


Varamedlem: Eirik Holt Johannesen, Røyken OL
eirik_hj<a>@hotmail.com

M 926 79 190

Komiteer og utvalg

Aktivitetskomite

Leder:  Ingjerd Sommerstad

Medlem med ansvar for O-Troll: 
Ingrid Lundin Bergan, Kongsberg OL
M 470 52 495
ingrid.bergan<a>@ebnett.no
 

Medlem med ansvar for Unionsmatch: Ingrid Lundin Bergan, Kongsberg OL
M 470 52 495
ingrid.bergan<a>ebnett.no

Medlem med ansvar for PWT-cup:
Bernt Hellerud, Konnerud IL
M 948 60 811
bernt<a>stangegruppen.no
 
Medlem med ansvar for HL/O-landsleir:
Håkon Wold
M 901 26 356
hakon.wold<a>gmail.com


Teknisk komite 
Leder:
Kari Strande, Ringerike OL
M 909 96 515
kar-st<a>online.no

Medlem: Svein Grønhovd, Modum OL
M:95745780
sveingronhovd@live.no

Medlem: Tibor Vàri, IF sturla
M 414 55 524
tibor.vari90<a>gmail.com

 

 

Kontrollkomité
Helga Peveri
 M 976 14 676

Geir Holm Gundersen,  IF Sturla
M 906 71 897
geir.gundersen<a>vegvesen.no

Valgkomite
Tom Bondehagen, Fossekallen IL
Torgeir Brandal, Kongsberg OL
Anne Marte Peveri, Eiker OL

Varamedlem:
Helga Haverstad, Lierbygda OL