Vedtak om sammenslåing AAOK og VAOK

25.02.2019 TERJE URFJELL

AAOK's kretsting har vedtatt et forslag om at orienteringskretsene i Aust Agder og Vest Agder kan slås sammen.

AAOK's kretsting den 25. februar 2019 har gjort følgende vedtak:

Kretstinget foreslår for Norges Orienteringsforbunds styre at:

  • Aust Agder orienteringskrets og Vest Agder Orienteringkrets fusjoneres til én felles orienteringkrets fra 1.1.2020.

  • Det er en forutsetning for sammenslåing at det skal opprettholdes et høyt aktivitetsnivå innen orientering i Aust-Agder gjennom et felles Agder kretslag for 13-20-årsalderen, egen nærløpskarusell i Aust Agder, støttefunksjon for printing av kart og arrangementsteknikk  – og en base for arrangementsutstyr i Aust-Agder.

Den formelle beslutningen om sammenslåing vedtas av NOF's styre.

Vest Agder orienteringskrets har allerede tidligere vedtatt at de ønsker sammenslåing mellom VAOK og AAOK.

Årsberetningen for 2018 inkludert forslaget om sammenslåing og begrunnelsen for dette er tilgjengelig her.