Utredning om evt sammenslåing av AAOK og VAOK

12.02.2017 TERJE URFJELL

Kretsstyrene i AAOK og VAOK har laget en utredning rundt spørsmålet om eventuell sammenslåing av O-kretsene i Aust- og Vest-Agder. Dene utredningen skal drøftes på kretstinget den 16. februar.

Utredningen kan leses her:

Utredningsrapporten