PRØV DEG I PRESISJON!!!!

20.03.2015 Ivar Haugen

PreO-entusiastene i Grimstad innbyr til PreO i Sør i april. Vi UTFORDRER O-løpere og alle som av ulike årsaker har lagt bort o-skoa for kort eller lengre tid.

PreO i Sør skjer på Haslatangen og ved Hauslandstjenna i Grimstad 25. og 26.april.

Dette er en aktivitet som ALLE kan delta i, det er tilstrekkelig å kunne ta seg fram 2-3 km til fots, eller med ulike hjelpemidler.

Kjennskap til kart og kompass er greit å ha, men begynnere kan greit gjennomføre B/N-løypa som er bare 1 - 1,5 km lang.

Nærmere opplysninger og veiledninger finner du her:

 

 

Vi sees på Haslatangen og ved Tjenna!

Widar.jpg

Widar Taxth Løland og flere preO-entusiaster i Grimstad inviterer til preO-løp.