Tilskuddsordninger

Lagene kan søke om tilskudd til rekrutterings- og kompetansetiltak.

Informasjon om tilskuddsordningen er her: http://www.orientering.no/forbund/soke-tilskudd-fra-nof/