Arrangementsguide

Informasjon til arrangører

Her finner du informasjon om lån av utstyr, bruksanvisninger og andre tips til arrangørerer av O-løp i Aust-Agder.

 

Bestilling av EKT-utstyr, MTRer, startklokke, leiebrikker, kompasser:

Bruk denne excelfilen hvis du vil bestille utstyr fra AAOK.

Noen utvalgte personer fra klubbene har skriverettighet på denne excelfilen og kan gjøre bestillinger av utstyr ved å endre den direkte. For alle andre gjelder denne prosedyren:

Hvis du vil låne utstyr, last ned en kopi av fila, legg inn bestillingen og send så kopien av excel-fila til utstyr@aaok.no . Vi vil så sjekke mot dobbelt-booking og bekrefte at du kan få låne det du ønsker, før vi lagrer din bestilling på den "offisielle" versjonen av excelarket.

Les det som står under arbeidsarkene "DITT ANSVAR" og "Les dette først" i excelfila.!

Bjørn I Sætran er kontakt og treffes på 47 65 99 96

Bestilte EKT-enheter må hentes på tidligere Idrettens Hus, Åsbievegen 16, på Stoa i Arendal – til venstre etter inngang - ned under trappa i kjelleren.

Der er åpent kun i kontortida. Bjørn og Terje Urfjell har nøkkel for henting utenom kontortida.

 

Lån av PC fra AAOK:

Det er mulig å låne O-kretsens PC m.m. for eTiming av:

Andreas V. Sælsbråten
mobil 918 39 115 e-post: andreas@aaok.no

MTRer, start-klokke, leiebrikker og kompasser er vanligvis hos Andreas.

MTR3- og MTR4-enheten skal lades av arrangørklubb i forkant av arrangementet. Ladetid er 12 timer. Lade-utstyr ligger sammen med MTR-enhetene.

Tidtaking foretas av arrangørklubben med både MTR3 og MTR4 i bruk.

 

Lån av sveisemaskin:

På idrettskretsens kontor på Sør Amfi fins sveisemaskin for A4/A3 plastlommer  til utlån.

 

Kjøp av arrangementsmatriell:

På idrettskretsens kontor på Sør Amfi kan klubbene kjøpe A4 plastlommer, A3 plastlommer og merkebånd i fargene rød/hvit, rød/gul, gul/sort, blå/hvit, rød, blå, gul.

Priser:

Merkebånd: 400 kr pr. Rull

Plastlommer A4:  kr 150 for 100 stk

Plastlommer A3: kr 225 for  100 stk

 

Bruksanvisninger

Kortfattede beskrivelser til hjelp for arrangører av løp i AAOK.

Arrangører av løp i AAOK-karusellen skal bruke systemet eTiming for tidtaking og resultater. Her kommer bruksanvisning for eTiming og Eventor laget spesielt for løp i AAOK-karusellen.

AAOK-karusellen Eventor og eTiming bruksanvisning

Hvordan arrangere et AAOK-karuselløp som oppfyller kriteriene for flex-O-løp:

AAOK-karusellen og flex-O-løps-kriteriene

Og noen flere nyttige tips:

Eksempel på innbydelse i karusellen

Kursmateriell for bruk av eTiming for karusellen

Bruk av eTiming for Veteranløpet
 
Dersom det er spørsmål som ikke er besvart i bruksanvisningene og kursmateriellet, kan 
Terje Urfjell mobil 975 99 806 kontaktes.

(Andreas V. Sælsbråten kontaktes av Terje ved behov.)

 

Presseresultater

Her ser du hvilket format Agderposten ønsker på resultater fra orienteringsløp.
Ett eksempel på resultatliste i det formatet Agderposten ønsker finner du her:

Eksempel presseresultatliste karusellen

For å generere en MS-word fil i det riktige formatet, gjør du følgende:
• Last opp resultatene fra løpet til Eventor
• Gå inn på løpet i Eventor og velg "Presseresultater"
• Marker alle klubbene i den høyre liste, som beskrevet
• Klikk OK
• Marker hele den teksten som nå kommer opp, fra og med løpets dato, og kopier hele teksten inn i en MS word-fil.
• Send MS-word-fila til sporten@agderposten.no og andre aktuelle aviser.

 

Utskrift av kart og løyper

Aust-Agder Orienteringskrets tilbyr utskrift av digitale kart, utskrift av digitale kart med løyper og utskrift av løyper på ferdigtrykte kart for alle klubber i AAOK.
 
Tilbudet gjelder for kart til bruk på følgende type løp:

  • Kretsløp og nærløp, inkludert karusell-løp
  • Rekrutteringsarbeid
  • Arbeid med orientering i skoler - Skolesprinten                                     
  • Turorientering
  • Treningsløp                                                                   
  • Bedriftsløp

 
Pris:   A4   kr 7,- pr. stk.           A3:   kr 11,- pr. stk.
I tillegg kan AAOK beregne noe godtgjørelse for tilrettelegging av kart og  tegning av løyper.
 
Vær vennlig å ta kontakt senest en måned før løpet slik at vi får nok tid til å sikre et godt resultat. AAOK utfører printing på faste ukedager og trenger å kunne planlegge arbeidet i god tid.
Det går ofte noe tid på å velge kartutsnitt, tilpasse farger og symboler samt foreta enkelte korrigeringer av nye detaljer på kartet. Selv om ikke alle poster/løyper er endelig avklart, bør det foretas et prøvetrykk senest 2 uker før løpet. Dette er også nyttig for kontroll av N- og C-løyper.
 
Tjenesten styres av:
Andreas V. Sælsbråten               
mobil   918 39 115                 e-post: print@aaok.no

 

Kontroll av N- og C-løyper

Informasjon om obligatorisk kontroll av C- og N-løyper i terminfestede løp.

Det ble bestemt på kretstinget 2006 at N- og C-løyper skal godkjennes av kontrollør oppnevnt av AAOK. NOF retningslinjer legges til grunn. Følgene er oppnevnt som kontrollører:
 
Helge Christensen                            
Mobil  41 27 44 91               P   37 01 16 18
Sogneprest Heffermehlsvei 5, 4817 His                     
E-post: christensen.helge@gmail.com
eller helge.christensen@sor.no
 
Helge Fossøy                                                                        
Mobil   97 97 81 70
Langhaveheia 13, 4878 Grimstad           
E-post: helge-bjorn.fossoy@dahlske.vgs.no
 
Jens Arild Kroken                              
Mobil 908 48 721              P   37 16 99 04
Aklandsveien 85, 4985 Vegårshei          
E-post: j-arikr@online.no
 
Løypelegger står fritt til å velge blant kontrollørene.
Løypeforslag bør sendes kontrollør minst 3 uker før løpet arrangeres. Kontrollør tilbakemelder godkjenning med eventuelle forslag til endringer.
Målet er at løypelegger og kontrollør i konstruktivt samarbeid skal jobbe fram gode løyper med rett vanskelighetsgrad.