Sparekassas pokal

gjensidiges pokal.1.0.jpg

 

Sparekassas pokal (tidligere Gjensidiges pokal) går til den klubben i Aust-Agder som har mest og best deltagelse i årsklassene opp til 14 år.

Det har vært konkurrert om Sparekassas rekrutteringspokal fra og med sesongen 2013.

I 2013 og 2014 fikk Hisøy OK napp i pokalen. I 2015 og 2016 fikk IF Trauma napp. Og i 2017 og 2018 fikk Grane Orientering napp. Dette betyr at en av disse tre klubbene kan vinne pokalen etter sitt tredje napp i 2019.

Klikk her for å finne de enkelte løperes poengsamling til Sparekassas pokal 2018.

Klikk her for å finne de enkelte løperes poengsamling til Sparekassas pokal 2017.

Klikk her for å finne de enkelte løperes poengsamling til Sparekassas pokal 2016.

Klikk her for å finne de enkelte løperes poengsamling til Sparekassas pokal 2015.

Klikk her for å finne de enkelte løperes poengsamling til Sparekassas pokal 2014.

Klikk her for å finne de enkelte løperes poengsamling til Sparekassas pokal 2013.

Klikk her for å finne de enkelte løperes poengsamling til Gjensidige Sørs pokal 2012.

I 2012 ble pokalen vunnet av Trauma. Dermed vant Trauma den pokalen til odel og eie.

Statutter for Sparekassas pokal:
1. Det konkurreres om pokalen av gutter og jenter i alder t.o.m. 14 år, som representerer klubber som tilhører AAOK som konkurransekrets.
2. Det konkurreres om pokalen i nedenfornevnte klasser i alle karusell-løpa som arrangeres i AAOK, bortsett fra nattløpene.
3. Løperne kan fritt velge klasse. Samme løper teller kun i en klasse på hvert løp.
4. For klassene N1, D1 og H1 gis ett poeng til hver startende løper.
5. I klassene D2/H2 og D3/H3 får vinneren 5 poeng, deretter tildeles det 4-3-2 poeng til de neste plasseringene. Ut over dette får alle startende ett poeng. Også de som fullfører i klassene D/H4, 5 og 6.
6. Den klubb som oppnår flest poeng sammenlagt i sesongen, får napp i pokalen. Hvis det er poenglikhet, får klubbene ett napp hver. Pokalen vinnes til odel og eie av den klubb som først oppnår 3 napp i den.
7. Pokalen overrekkes hvert år på AAOKs ting og oppbevares av den klubb som får napp i pokalen. Den som har pokalen til oppbevaring er ansvarlig for dens sikkerhet.