AAOK-karusellen

AAOK-karusellen er en serie av nærløp i Aust-Agder.

Innbydelser og resultater er tilgjengelig i Eventor (2019).

Klasser og løyper:
I alle karusell-løp er det fem dameklasser og fem herreklasser. Klassene er ikke aldersbestemte. I tillegg er det en klasse N1, der begge kjønn kan delta. I N1 er det ikke rangering og ikke tidtaking. Deltagerne i N1 vil så som "deltatt" i resultatlista.
Deltakere som er 10 år eller yngre kan kun delta i klasse N1 (ihht barneidrettsbestemmelsene).

Deltakere som ønsker det kan også be om å få delta uten tidtaking i andre klasser enn N1.
Da vil disse deltakerne også stå som "deltatt" i resultatlista - uten tid og uten strekktider.


Klassene skal ha følgende betegnelser i innbydelsen:

Klasse                          Sprint               Mellom             Lang

N1 Nybegynner           Løype 1            Løype 1            Løype 1

H1 Nybegynner           Løype 1            Løype 1            Løype 1
D1 Nybegynner           Løype 1            Løype 1            Løype 1

H2 C-nivå                    Løype 2            Løype 2            Løype 2
D2 C-nivå                    Løype 2            Løype 2            Løype 2

H3 B-nivå                    Løype 3            Løype 3            Løype 3
D3 B-nivå                    Løype 3            Løype 3            Løype 3

H4 A-nivå kort             Løype 3            Løype 4            Løype 4
D4 A-nivå kort             Løype 3            Løype 4            Løype 4

H5 A-nivå lang            Løype 4            Løype 5            Løype 5
D5 A-nivå lang            Løype 4            Løype 5            Løype 5

I noen løp er det færre enn fem løyper, slik at flere klasser av samme kjønn løper samme løype.

Løypelengder og vanskelighetsgrad:

Det varierer med de forskjellige distansene hvilken løype de ulike klassene løper.

   Klasser                           Nivå:               Stipulert vinnertid: Veiledende løypelengde:

Sprint

Løype 1:  N1, D1 og H1                 N                     10 min                   0,7 - 1,5 km
Løype 2:  D2 og H2                        C                     12-15 min             1 - 2 km
Løype 3:  D3, D4, H3 og H4           A                     12-15 min             1,5 - 2 km
Løype 4:  D5 og H5                        A                     12-15 min             2 - 2,5 km

Mellom   

Løype 1:  N1, D1 og H1                 N                     Under 20 min        1 - 1,5 km
Løype 2:  D2 og H2                        C                    Under 25 min         1,5 - 2 km
Løype 3:  D3 og H3                        B                    25 min                    2 - 2,5 km
Løype 4:  D4 og H4                        A                    30 min                    2,5 - 3 km
Løype 5:  D5 og H5                        A                    35 min                    3,5 - 4 km

Lang

Løype 1:  N1, D1 og H1                 N                    Under 25 min
Løype 2:  D2 og H2                       C                    Under 30 min
Løype 3:  D3 og H3                       B                    30- 40 min
Løype 4:  D4 og H4                       A                    35- 45 min
Løype 5:  D5 og H5                       A                    50- 65 min

Løypelengden må vurderes i forhold til terrengtype.

Premiering:
Det er sammenlagtpremie til alle som er 16 år eller yngre og som fullfører åtte karusell-løp eller flere. I tillegg er det premie til alle t.o.m. 12 år ved hvert løp.

Løpere kan fritt velge klasse ved hvert løp utfra ønske om løypelengde, og sammenlagt-premie tilfaller alle til og med 16 år som fullfører nok antall løp totalt, uansett om man har løpt i ulike klasser i løpet av sesongen.

Sammenlagt-rangering:
Det er sammenlagtrangering i alle klasser og dette omfatter alle aldre. Det er 1000 poeng til klassevinneren i hvert løp og ni poeng fratrekk for hver prosent av vinnertiden man er etter vinneren. De 9 beste løpene teller. Løpere som ønsker å hevde seg sammenlagt bør derfor stille i samme klasse ved hvert løp.

Påmelding:
Alle oppfordres til å melde seg på i Eventor på forhånd. Dette forenkler arrangementet mye og gjør at påmeldingskøen blir mye mindre.

Av hensyn til nykommere som spontant ønsker å være med er det mulig å melde seg på direkte på løpet, men alle som er vant til å delta bør melde seg på i Eventor.

Dersom man melder seg på i Eventor, men likevel ikke stiller opp på løpet, behøver man ikke å betale startkontingent.

Startordning:
Man kan starte når man vil innen angitt tidsrom, vanligvis på onsdager mellom 17.00 og 19.00. Det er ofte et lite stykke å gå fra samlingsplass til start.

Startkontingent:
Kr 50 for løpere t.o.m 16 år i alle karusell-løp. Kr 90 for løpere f.o.m. 17 år.

Det benyttes EKT. Brikke kan leies for kr 20,- Nybegynnere gratis.

Hjelp til uerfarne

På AAOK-karusell-løp er det tillatt for de som føler behov for det å få en gjennomgang av løypa før løpet sammen med en lagleder/forelder/medhjelper. Dette gjelder på alle nivåer (N, C, B, A-nivå). Det skal være kart tiflgjengelig på samlingsplass for dette.

På AAOK-karusell-løp er det tillatt for foreldre/medhjelpere å skygge løpere på alle nivåer (N-, C-, B- og A-nivå).