Komiteer og utvalg

Det er fire råd i kretsen. Lederen for hvert av rådene samt kretsleder og nestleder utgjør styret i kretsen.
Rådene for 2022 har følgende sammensetning:

Kart- og miljøråd:

Martin Veastad (leder) Nittedal OL veastadm@gmail.com 90044431
Knut Bjørkelo Nordre Follo orientering knutb2o@yahoo.no 45476951
Per Fosser Heming orientering ressof@online.no 91141117
Jo Wiklund Nydalens SK jo.wiklund@Proactima.com 92280748

Trenings- og uttakingsråd:

Nora Skauen(leder) Tyrving IL nrskauen@gmail.com 93427653
Rune Scheele Nydalens SK runescheele@gmail.com 95120231
Jøran Kristensen Heming orientering jorankrist@hotmail.com 41214601
Ikke besatt      

Rekrutterings- og utdanningsrådet:

Tina Kalleson (leder) Oppsal orientering tina@forskerne.net 41486639
Håvard Harstad Nordre Follo  hh@systemsoft.no 98260503
Pål Christian Ingierd Bækkelagets SK pingierd@gmail.com 91142521

Tekniskråd:

 Grete Berntsen (leder) Måren OK grbernt@gmail.com 93667499
Petter Fure Oppsal orientering petterfure@hotmail.com 95446777
Ivar Maalen Ås-NMBUI ivar.maalen@nmbu.no 95887777

Kontrollutvalg:

Bjørn Henning Grandal (leder) Tyrving IL bhg@finansavisen.no 97055029
Berit Danielsen Tyrving IL per.ekeberg@online.no 92090573
Arne Dybdal Lillomarka OL arnedyb@gmail.com 91655009

Valgkomite:

Leder Mathias Benjaminsen Lillomarka OL mabenjam@gmail.com 93816270
Medlem Ingrid Eide Rapp Gjerdrum OL ingrid.rapp@siemens.com 92421391
Medlem Sigbjørn Modalsli Fossum IF sigbjorn.modalsli@gmail.com 92099135
Vara Anne Marit Færden Nordre Follo orientering anne.marit.farden@gmail.com 90589876