Komiteer og utvalg

Det er fire råd i kretsen. Lederen for hvert av rådene samt kretsleder og nestleder utgjør styret i kretsen.
Rådene for 2020 har følgende sammensetning:

Kart- og miljøråd:

Martin Veastad (leder) Nittedal OL veastadm@gmail.com 93483165
Knut Bjørkelo Nordre Follo orientering knutb2o@yahoo.no 45476951
Erlend Råheim OK Øst erlendraheim@hotmail.com 91859870
Hallvard Fjær Lillomarka OL hallvard.fjar@life.no 48269745

Trenings- og uttakingsråd:

Nora Skauen(leder) Tyrving IL nrskauen@gmail.com 93427653
Rune Scheele Nydalens SK runescheele@gmail.com 95120231
Steinar Eastwood Lillomarka OL steinar.eastwood@gmail.com 98682042
Eilert Åmodt Oppsal orientering eilert.aamodt@gmail.com 95221963
       

Rekrutterings- og utdanningsråd:

Marie Hammer Iversen (leder) Østmarka OK marie.hammer.iversen@gmail.com 48214399
Olav Eide  Bækkelagets SK olaveide@outlook.com 90105460
Ella Berstad Heming orientering ella.berstad@live.no 46766063
       

Tekniskråd:

Kjersti Hov (leder) Fossum IF kjersti.hov@norkart.no 91824134
Petter Fure Oppsal orientering petterfure@hotmail.com 95446777
Terje Linløkken Østmarka OK tlinlokken@gmail.com 90100500