Kretstreninger


Klubbsammarbeidsprosjektet for junior og senior i kretsen
Hovedmålet er å skape et attraktivt trenings- og konkurransemiljø i kretsen gjennom samarbeid om høykvalitetstreninger og aktiviteter på tvers av klubbene. Opplegget skal inspirere juniorer og seniorer i klubbene til å fortsette med orientering gjennom å være en del av et større sosialt miljø i kretsen. AOOK skal være en attraktiv og ledende orienteringsregion når det kommer til det å beholde og rekruttere junior- og seniorløpere i kretsen.

 

Plan for sesongen 22/23:

Kretsøktene 22/23 sesongen blir i stor grad smidd under samme lest som tidligere sesonger. Vi har laget en tentativ plan på om det skal være skog eller sprint, og litt hvilke typer økter. Imidlertid kan vi bli nødt til å ta hensyn til snøforhold. Fra november til mars vil øktene finne sted på lørdager, og en søndag. I sesongen fra april til september vil det hovedsakelig være kretsøkter i ukedager. Øktene vil i stor grad ha et stafett/duell-preg både i skogen og på sprint. 

Fra januar 2023 er det Tommaso Scalet (tommaso.scalet@gmail.com) som er ansvarlig for disse treningene. 

Kretstreninger 22/23

Dato

Hva

 

19.11.2022

Skog Oslo

 

10.12.2022

Sprint Oslo

 

22.12.2022

3000meter Bislett

 

07.01.2023

Skog Østfold

 

12.02.2023

KO-sprint Oslo

 

18-19.03.2023

Skog-samling Moss(2+1 økt)

 

20.04.2023

Natt fellesstart

 

11.05.2023

Stafettøkt (dag/natt)

 

08.06.2023

Stafettøkt dag

 

24.08.2023

Stafettøkt

 

07.09.2023

Sprint feltløping

 

Åpne treninger i 2023:

Det legger opp til to perioder med åpne treninger: En periode fram til midten av sommerferien, og en periode fra midten av sommerferien. Dette vil administreres av treningskoordinator. De åpne treningene er for alle.

Her legges ut åpne treninger som klubbene har sendt inn.
 

Dato Klubb Kart Løyper PM ute til