Arrangementsguide

 

Informasjon til arrangører om lån av utstyr i sone Vest-Agder


  Klubbenes kontaktpersoner

  Klubbenes kartsalg Viltforvaltning

  Leie av O-Arena 

 

Informasjon til arrangører om lån av utstyr i sone Aust-Agder

 

Bestilling av EKT-utstyr, MTRer, startklokke, leiebrikker, kompasser:

Bruk denne excelfilen hvis du vil låne utstyr innen aktivitetssone Aust-Agder (si fra til Ståle Gjelsten hvis du ikke har tilgang til excelfila).

Les det som står under arbeidsarkene "DITT ANSVAR" og "Les dette først" i excelfila.

Gå inn på arkfanen for årets sesong (f.eks. 2023), og marker det du skal låne, og når du skal låne det. Du trenger ikke lagre fila etterpå, bare gå ut av den når du er ferdig.

Bestilte EKT-enheter må hentes på tidligere Idrettens Hus, Åsbievegen 16, på Stoa i Arendal – til venstre etter inngang - ned under trappa i kjelleren. Der er åpent kun i kontortida. Bjørn Sætran (47 65 99 96) og Terje Urfjell (975 99 806) har nøkkel for henting utenom kontortida.

 

Lån av PC innen aktivitetssone Aust-Agder:

Det er mulig å låne O-kretsens PC m.m. for eTiming av:

Andreas V. Sælsbråten
mobil 918 39 115 e-post: andreas@agderokrets.no

MTRer, start-klokke, leiebrikker og kompasser er vanligvis hos Andreas.

MTR3- og MTR4-enheten skal lades av arrangørklubb i forkant av arrangementet. Ladetid er 12 timer. Lade-utstyr ligger sammen med MTR-enhetene.

Tidtaking foretas av arrangørklubben med både MTR3 og MTR4 i bruk.

 

Lån av sveisemaskin:

På idrettskretsens kontor på Sør Amfi Arendal fins sveisemaskin for A4/A3 plastlommer til utlån.

 

Kjøp av arrangementsmateriell:

På idrettskretsens kontor på Sør Amfi Arendal kan klubbene kjøpe A4 plastlommer, A3 plastlommer og merkebånd i fargene rød/hvit, rød/gul, gul/sort, blå/hvit, rød, blå, gul.

Priser:

Merkebånd: 400 kr pr. Rull

Plastlommer A4:  kr 150 for 100 stk

Plastlommer A3: kr 225 for  100 stk

 

Bruksanvisninger

Arrangører av løp i Agder-karusellen kan bruke systemet eTiming for tidtaking og resultater. Her kommer bruksanvisning for eTiming og Eventor laget spesielt for løp i karusellen.

Agder-karusellen Eventor og eTiming bruksanvisning

Hvordan arrangere et karuselløp som oppfyller kriteriene for flex-O-løp:

Agder-karusellen og flex-O-løps-kriteriene

Og noen flere nyttige tips:

Kursmateriell for bruk av eTiming for Agder-karusellen

Bruk av eTiming for Veteranløpet
 
Dersom det er spørsmål som ikke er besvart i bruksanvisningene og kursmateriellet, kan 
Terje Urfjell mobil 975 99 806 kontaktes.

 

Presseresultater

Her ser du hvilket format Agderposten ønsker på resultater fra orienteringsløp.
Ett eksempel på resultatliste i det formatet Agderposten ønsker finner du her:

Eksempel presseresultatliste karusellen

For å generere en MS-word fil i det riktige formatet, gjør du følgende:
• Last opp resultatene fra løpet til Eventor
• Gå inn på løpet i Eventor og velg "Presseresultater"
• Marker alle klubbene i den høyre liste, som beskrevet
• Klikk OK
• Marker hele den teksten som nå kommer opp, fra og med løpets dato, og kopier hele teksten inn i en MS word-fil.
• Send MS-word-fila til sporten@agderposten.no og andre aktuelle aviser.

 

Utskrift av kart og løyper:

Agder Orienteringskrets tilbyr utskrift av digitale kart, utskrift av digitale kart med løyper og utskrift av løyper på ferdigtrykte kart for alle klubber i kretsen.
 
Tilbudet gjelder for kart til bruk på følgende type løp:

  • Kretsløp og nærløp
  • Rekrutteringsarbeid
  • Arbeid med orientering i skoler - Skolesprinten                                     
  • Turorientering
  • Treningsløp                                                       
  • Bedriftsløp

Pris:   A4   kr 7,- pr. stk.           A3:   kr 11,- pr. stk.
I tillegg kan kretsen beregne noe godtgjørelse for tilrettelegging av kart og  tegning av løyper. Dette faktureres med kr 500 per time.
 
Vær vennlig å ta kontakt senest en måned før løpet slik at vi får nok tid til å sikre et godt resultat. Agder o-krets utfører printing på faste ukedager og trenger å kunne planlegge arbeidet i god tid.

Det går ofte noe tid på å velge kartutsnitt, tilpasse farger og symboler samt foreta enkelte korrigeringer av nye detaljer på kartet. Selv om ikke alle poster/løyper er endelig avklart, bør det foretas et prøvetrykk senest 2 uker før løpet. Dette er også nyttig for kontroll av N-, C- og B-løyper.
 
Tjenesten styres av:
Andreas V. Sælsbråten               
mobil   918 39 115                 e-post: print@agderokrets.no

 

Kontroll av N-, C- og B-løyper

Informasjon om obligatorisk kontroll av B-, C- og N-løyper i terminfestede løp. N-, C- og B-løyper skal godkjennes av kontrollør oppnevnt av kretsen. NOFs retningslinjer legges til grunn.

Følgene er oppnevnt som kontrollører:

  • Stig Alvestad, tlf 99 04 10 18, e-post: stigalvestad@gmail.com
  • Harald Eik, tlf tlf 48 88 14 20, e-post: haraeik@gmail.com

Løypelegger står fritt til å velge blant kontrollørene.
Løypeforslag bør sendes kontrollør minst 3 uker før løpet arrangeres. Kontrollør tilbakemelder godkjenning med eventuelle forslag til endringer.
Målet er at løypelegger og kontrollør i konstruktivt samarbeid skal jobbe fram gode løyper med rett vanskelighetsgrad.