Utmerkelser

Følgende utmerkelser kan tildeles medlemmer av Norges Orienteringsforbund.

 

Egebergs Ærespris

Kammerherre Egebergs Ærespris er norsk idretts høyeste utmerkselse som deles ut til den utøver som har prestert fremragende prestasjoner (medalje i OL eller VM)) i en idrettsgren og har utmerket seg (Nasjonalt) i andre idrettsgrener.

Kandidater fremmes til Norges Idrettsforbund av særforbund. Frist for å fremme kandidater er 30. april. 

Følgende utøvere har mottatt Egebergs Ærespris med bakgrunn i prestasjoner oppnådd i en av Norsk Orienterings fire grener:.

1973 Ivar Formo – ski og orientering
1975 Eystein Weltzien – ski og orientering
1988 Ragnhild Bratberg – ski og orientering
2002 Hilde Gjermundshaug Pedersen – skiorientering, langrenn

 

Porsgrunds Porselænsfabriks ærespris

Reglene for tildeling av Porsgrunds Porselænfabriks Ærespris er:
”Porsgrunds Porselænsfabriks Ærespris kan deles ut til en kvinne, som i et kalenderår har vist fremragende prestasjon(er) i en idrettsgren innen Norges Idrettsforbund. Idrettsstyret avgjør med ¾ stemmetall hvem ”Æresprisen” skal tilfalle, og foretar utdelingen. Det tas hensyn til oppnådd(e) plassering(er), til prestasjonens kvalitet og konkurransens hardhet i de enkelte øvelser og til vedkommende kvinnes planmessige forberedelse, sportsånd og verdige fremtreden.

Ingen kan få Æresprisen mer enn én gang. 

 

Idrettsgalla

Idrettsgallaen avholdes i januar hver år og er Norsk Idretts tilstelning for å hedre fremragende prestasjoner. Arrangementet arrangeres i samarbeid med NRK. Se NRK eller gå direkte til idrettsgallaen.

 

Kongepokal

H.M.Kongen har bestemt at de Kongepokaler som årlig disponeres av den idrett som er organisert i Norges Idrettsforbund skal fordeles av Idrettsstyret. Til dette formål stiller H.M.Kongen årlig et fast beløp til disposisjon.Idrettsstyret fordeler Kongepokalene etter følgende regler:

1. H.M.Kongens Pokal kan deles ut i Norgesmesterskap for senior kvinner og senior menn. Unntatt fra denne bestemmelse er Holmenkollrennene. Særforbund som arrangerer Norgesmesterskap både for kvinner og menn, kan søke NIF om tildeling av to kongepokaler (én til kvinner og én til menn).

Dersom særforbundet organiserer/administrerer  flere idretter som er meget ulike hva gjelder egenart, anleggsbruk, utstyr, regelverk, internasjonal organisering og konkurranseform, kan Idrettsstyret ut fra søknad åpne for en tildeling av maks 2 nye kongepokaler (én til kvinner og én til menn).

I idretter der det i henhold til. konkurransereglementet kun er mulig å konkurrere i par (eks. dans) gis det en kongepokal til hver utøver, men da er dette de 2 pokaler som ellers går til henholdsvis. kvinner og menn.

Særidrettsutvalg tilsluttet Norges Idrettsforbund kan vurderes til Kongepokal(er) etter 4 års medlemskap i NIF.

Søknad om tildeling av H.M.Kongens Pokal(er) må sendes NIF innen 1. oktober, og vil bli vurdert uavhengig av eventuelle tildelinger tidligere år.


2. H.M.Kongens Pokal skal alltid være den høyest rangerende premie i Norgesmesterskapet.

Idretten (NIF) vil ikke tillate at H.M.Kongens Pokal deles ut i Norgesmesterskap med dårlig kvalitet og kvantitet. Det er særforbundenes ansvar å sørge for at dette ikke skjer.

 Det er en forutsetning at norgesmesterskapene tilrettelegges slik at de beste utøverne har/får anledning til å delta. En må ikke komme i en situasjon der de beste utøverne prioriterer andre stevner/mesterskap foran NM.

Det må delta minst 15 utøvere (kvinner og menn regnes hver for seg) i individuelle øvelser, og minst 8 lag av hvert kjønn i lag, for at et NM skal være berettiget til en Kongepokal. (Ved vurdering av Kongepokal for handicapidrettsutøvere individuelt må det være minimum 15 individuelle kandidater til vurderingen av hver Kongepokal).

Kongepokalen kan, der helt spesielle forhold krever det, tildeles på annen måte enn til beste prestasjon under norgesmesterskapet. (F.eks. beste prestasjon sett under ett det respektive år). I så fall må NIF godkjenne dette.

Alle idretter innen NIF som på kvalitativt grunnlag er representative for handicapidretten bør telle med ved vurdering av kongepokalen for funksjonshemmede. I idretter som arrangerer norgesmesterskap for funksjonshemmede skal dette særskilt vektlegges ved vurdering.


3. Særforbundene skal ha egne bestemmelser for utdeling av H.M.Kongens Pokal. Bestemmelsene skal inneholde regler om hvilke øvelser som skal regnes som individuelle og hvilke som lagøvelser, samt regler om at samme person kun kan vinne én Kongepokal i samme idrett (under samme særforbund) i én sesong. Unntak til dette er at vinner av kombinert i Holmenkollen, kan også vinne en av de ordinært oppsatte kongepokalene.
Bestemmelsene skal også være utformet slik at det er mulig, under enhver omstendighet, å utpeke en vinner.

I stevneinnbydelsen skal det gjøres kjent at det konkurreres om Kongepokalen, og hvilke regler særforbundet har for utdeling av denne.

Dersom særforbundet har tatt et totalidrettsansvar overfor funksjonshemmede, skal tildeling av kongepokalen vurderes samlet ut fra de funksjonshemmedes og funksjonsfriskes prestasjonsnivå og deltakelse, og innenfor rammen av det antall pokaler særforbundet har i dag.
 
Det er H.M.Kongens forutsetning at Kongepokalen ikke kan stå over til neste år. Den må derfor, i de tilfeller hvor den ikke er utdelt i det kalenderår den er bevilget, gis tilbake til NIF.

Rapport over vinnere av Kongepokalen skal sendes NIF innen utgangen av året.

Vinnere av HM Kongens pokal

1946

Orientering

Individuelt

John Moum

SPK Wing, aksje i vandrepokal?

1947

Orientering

Individuelt

John Moum

SPK Wing, vandrepokal til eie?

1848

Orientering

Individuelt

Jon Fossum

Asker SK, ordinær pokal

1949

Orientering

Individuelt

Ole Skramstad

IF Hellas

1950

Orientering

Individuelt

Ole Hannibal Fossum

Asker SK

1951

Orientering

Individuelt

Kjell Staxrud

SPK Oslo-Ørn

1952

Orientering

Individuelt

Jon Fossum

Asker SK

1953

Orientering

Individuelt

Knut Berglia

Eiker Ski- og Ballklubb

1954

Orientering

Individuelt

Magne Lystad

Lunderseter IL

1955

Orientering

Individuelt

Magne Lystad

Lunderseter IL

1956

Orientering

Individuelt

Magne Lystad

Lunderseter IL

1957

Orientering

Individuelt

Magne Lystad

Lunderseter IL

1958

Orientering

Individuelt

Sten Sander

IF Vestheim

1959

Orientering

Individuelt

Magne Lystad

Lunderseter IL

1960

Orientering

Individuelt

Magne Lystad

Lunderseter IL

1961

Orientering

Individuelt

Per Kristiansen

IF Vestheim

1962

Orientering

Individuelt

Individuelt

Magne Lystad
Marit Økern

Lunderseter IL
Bærums SK, Aksje i vandrepokal

1963

Orientering

Individuelt

Individuelt

Peer H. Staff
Marit Økern

Nordstrand IF
Bærums SK, vandrepokal til eie

1964

Orientering

Individuelt

Individuelt

Stig Berge
Bjørg Knudsen

NTHI
Kvinnelige Studenters IL

1965

Orientering

Individuelt

Individuelt

Ola Skarholt
Marit Økern Jensen

IL BUL, Oslo
Bærums Skiklub

1966

Orientering

Individuelt

Individuelt

Åge Hadler
Astrid Hansen

Bergens Turnforening
Sørbråten IL

1967

Orientering

Individuelt

Individuelt

Åge Hadler
Ingrid Thoresen

IL BUL, Oslo
IL BUL, Oslo

1968

Orientering

Individuelt

Individuelt

Tore Kristiansen
Ingrid Hadler (Thoresen)

Byafossen IL
IL BUL, Oslo

1969

Orientering

Individuelt

Individuelt

Atle Jacobsen
Ingrid Hadler

IL Gular
IL BUL, Oslo

1970

Orientering

Individuelt

Individuelt

Åge Hadler
Ingrid Hadler

IL BUL, Oslo
IL BUL, Oslo

1971

Orientering

Individuelt

Individuelt

Åge Hadler
Ingrid Hadler

IL BUL, Oslo
IL BUL, Oslo

1972

Orientering

Individuelt

Individuelt

Geir Høsteland
Else Beitnes

Botne SK
Asker SK

1973

Orientering

Individuelt

Individuelt

Åge Hadler
Torid Kvaal

IL BUL, Oslo
Kvinnelige Studenters IL

1974

Orientering

Individuelt

Individuelt

Eystein Weltzien
Linda Verde

Botne SK
Kvinnelige Studenters IL

1975

Orientering

Individuelt

Individuelt

Egil Johansen
Linda Verde

Randesund IL
Kvinnelige Studenters IL

1976

Orientering

Individuelt

Individuelt

Egil Johansen
Kjellrun Sporild

Randesund IL
Malvik IL

1977

Orientering

Individuelt

Individuelt

Egil Johansen
Wenche Jacobsen

Randesund IL
Røyken og Spikkestad IL (ROS)

1978

Orientering

Individuelt

Individuelt

Egil Johansen
Tine Fjogstad

OK Sør
Nordstrand IF

1979

Orientering

Individuelt

Individuelt

Egil Johansen
Anne Berit Eid

OK Sør
Romerikslagets IL

1980

Orientering

Individuelt

Individuelt

Øyvin Thon
Anne Berit Eid

IF Sturla
Romerikslagets IL

1981

Orientering

Individuelt

Individuelt

Morten Berglia
Linda Verde

Eiker OL
SK&F Lyn

1982

Orientering

Individuelt

Individuelt

Egil Iversen
Anne Edith Corneliussen

IF Sturla
Romerikslagets IL

1983

Orientering

Individuelt

Individuelt

Morten Berglia
Brit Volden

Eiker OL
Bækkelagets SPK

1984

Orientering

Individuelt

Individuelt

Tore Sagvolden
Ragnhild Bratberg

Oppsal IF
Ringsaker OL

1985

Orientering

Individuelt

Individuelt

Tore Sagvolden
Brit Volden,

Oppsal IF
Bækkelagets SPK

1986

Orientering

Individuelt

Individuelt

Rolf Vestre
Ragnhild Bratberg

IL Tyrving
Ringsaker OL

1987

Orientering

Individuelt

Individuelt

Tore Sagvolden
Ragnhild Bratberg

Oppsal IF
Ringsaker OL

1988

Orientering

Individuelt

Individuelt

Rolf Vestre
Ragnhild Bratberg

IL Tyrving
Ringsaker OL

1989

Orientering

Individuelt

Individuelt

Atle Dengerud
Jorunn Teigen

NTHI
Lillomarka OL

1990

Orientering

Individuelt

(normal)

Håvard Tveite
Ragnhild Bente Andersen

NTHI
Halden SK

1991

Orientering

Individuelt

(normal)

Petter Thoresen
Anne Line Nydal

Halden SK
Eiker OL

1992

Orientering

Klassisk

Bjørnar Valstad
Torunn Fossli

NTHI
NTHI

1993

Orientering

Klassisk

Petter Thoresen
Torunn Fossli

Halden SK
NTHI

1994

Orientering

Klassisk

Petter Thoresen
Hanne Staff

Halden SK
Bækkelagets SPK

1995

Orientering

Klassisk

Håvard Tveite
Hanne Sandstad

Ås IL
Selbu OK

1996

Skiorientering

Lang

Lars Lystad
Hilde Gjermundshaug Pedersen

Sandefjord OK
Hein OL

1997

Orientering

Klassisk

Bjørnar Valstad
Hanne Sandstad

Bækkelagets SPK
Bækkelagets SPK

1998

Orientering

Kort

Bernt Bjørnsgaard
Hanne Staff

Halden SK
Bækkelagets SPK

1999

Skiorientering

Kort

Kjetil Ulven
Valborg Madslien

Hein OL
Lillehammer OK

2000

Orientering

Klassisk

Bjørnar Valstad
Hanne Staff

Bækkelagets SPK
Bækkelagets SPK

2001

Orientering

Kort

Bernt Bjørnsgaard
Hanne Staff

Halden SK
Bækkelagets SPK

2002

Skiorientering

H: Lang

D: Kort

Anders Hauge
Stine Hjermstad Kirkevik

Asker SK
Asker SK

2003

Orientering

Klassisk

Holger Hott Johansen
Elisabeth Ingvaldsen

Bækkelagets SPK
Bækkelagets SPK

2004

Orientering

Mellom

Holger Hott Johansen
Marianne Andersen

Kristiansand OK
NTNUI

2005

Orientering

Sprint

Holger Hott Johansen
Anne Margrethe Hausken

Kristiansand OK
Bækkelagets SPK

2006

Skiorientering

Kort

Stine Hjermstad Kirkevik
Eivind Tonna

Asker SK
Asker SK

2007

Orientering

Lang

Marianne Andersen
Anders Nordberg

Nydalens SK
Bækkelagets SK

2008

Orientering

Mellom

Marianne Andersen
Audun Hultgreen Weltzien

Nydalens SK
IL Tyrving

2009

Orientering

Sprint

Marianne Andersen
Øystein Kvaal Østerbø

Konnerud IL
Wing OK

2010

Skiorientering

Lang

Marte Reenaas
Lars Hol Moholdt

Wing OK
Wing OK

2011

Orientering

Lang

Mari Fasting
Olav Lundanes

NTNUI
Halden SK

2012

Orientering

Mellom

Mari Fasting
Hans Gunnar Omdal

Halden SK
Kristiansand OK

2013

Orientering

Sprint

Heidi Østlid Bagstevold
Emil Wingstedt

Fredrikstad SK
Halden SK

2014

Skiorientering

Mellom

Audhild Bakken Rognstad
Lars Hol Moholdt

NTNUI
Wing OK

2015

Orientering

Lang

Olav Lundanes
Mari Fasting

Halden SK
Halden SK

2016

Orientering

Mellom

Marianne Andersen
Carl Godager Kaas

Kristiansand OK
Bækkelagets SK

2017

Orientering

Sprint

Silje Ekroll Jahren
Øystein Kvaal Østerbø

Raumar OL
Bækkelagets SK

2018

Skiorientering

Lang

Barbro Kvåle
Lars Hol Moholdt

Hadeland OL
Wing OK

2019 Orientering Lang

Andrine Benjaminsen
Olav Lundanes

Lillomarka OL
Halden SK
2020 Orientering Mellom

Marianne Andersen
Håvard Sandstad Eidsmo

Fredrikstad SK
SPK Freidig
2021 Orientering Sprint

Anne Margrethe Hausken Nordberg
Kasper Harlem Fosser

Nydalens SK
Heming Orientering

2022 Skiorientering Mellom

Anna Ulvensøen
Jørgen Baklid

Nydalens SK
Konnerud IL

2023 Orientering Lang Marie Olaussen
Magne Dæhli
Fredrikstad SK
Halden SK
2024 Orientering Mellom    
2025 Orientering Sprint    

 

Silvas ærespris

Silvas Ærespris har ble innstiftet i 1984. Prisen skal deles ut til en leder, utøver eller administrator som har bidratt til å utvikle o-idretten på en fortjenestefull måte i Norge.

I følge reglene skal en komité bestående av en representant fra SILVA, fjorårets vinner, en fra Styret (president) og en fra kontoret (generalsekretær) nominere en kandidat for NOFs Styre, som siden beslutter hvem som skal motta prisen.

 

1984       Kaare Thuesen                  Forbundsledelse og administrativt arbeid

1985       Willy Lorentzen                   Utvikling av treningsmetoder og ledelse

1986       Jan Martin Larsen              Forbundsledelse, kartarbeid og turorienteringens ”mor”

1987       Harald Andresen               Journalist og pressefotograf

1988       Kåre Holt Hansen             Forbundsledelse

1989       Øyvin Thon                          Fremragende idrettslige prestasjoner

1990       Sigurd Dæhli                      Fremragende og allsidige idrettsprestasjoner samt administrativt arbeid

1991       Alf Stefferud                        Handicapidrett

1992       Åse Hamre                         Tur-orientering

1993       Rolf Nyhus                          Samarbeid NOF – Skiforeningen (ski-orientering Holmenkollen)

1995       Vidar Benjaminsen           Ski-orienteringsinnsats

1996       Svein Kvalheim                  Magasinet Veivalg

1997       Håvard Lillegård                 Forbundsledelse, innsats for o-idretten

1998       Hanne Staff                         Fremragende idrettslige prestasjoner

1999       Petter Thoresen                 Profesjonalisere o-idretten – leve av den = pioner, 90-tallets store idrettsprofil, nye treningsformer, best når det gjelder

2000          Asbjørn Bakken               O-misjonær, ildsjel, ski-orientering

2001          Egil Johansen                 Trener – stor innsats for o-idretten

2002          Bjørnar Valstad               Fremragende idrettslige prestasjoner

2003     Peer H. Staff                         Landslagslege

2004     Håvard Tveite                       Kartarbeid 

2005:    Erik Borg                               Journalist, synliggjøring av o-idretten

2006:    Stine Hjermstad Kirkevik   Fremragende idrettslige prestasjoner (skiorientering)

2007:    Øivind Holt                            Innsats for o-idretten

2008:    Anne Margrethe Hausken Fremragende idrettslige prestasjoner

2009:    Marianne Andersen            Fremragende idrettslige prestasjoner

2010:    Lars Skrøvseth, VM 2010   Fremragende arbeid for å utvikle orienteringsidretten - VM 2010

 2011: Bjørn R. Berntsen                  Fremragende arbeid for utberdelse av orienteringsidretten blant annet på Island.

2014: Jan Kocbach                           Utviklet analyseverktøy til glede for hele o-verden, innovativ innen forsknings- og GPS -prosjekter, uvurderlig hjelp i forbindelse med utvikling/kompetanse www.turorientering.no.

2015: Unni Strand Karlsen og Tom A. Karlsen Mangeårig administrativ og sportslig innsats på klubb-, krets-, nasjonalt og internasjonalt nivå.

2016: Olav Lundanes                       Fremragende idrettslige prestasjoner

2017: Erlend Slokvik                        Forbilledlig arbeid for skiorientering i Norge

2018: Morten Dåsnes                       Formaliserte samarbeidet med andre interessegrupper/VDG 

2019 Knut Terje Ovesen                   Utrettelig innsats for Presisjonsorientering

2020 Dag Kaas                                 Mangeårig frivliig innsats som trener, leder og med styreverv.

2021 Bernt O. Myrvold (post mortem) Uttallige verv og stor frivillig innsats for o-idretten.

2023 Kasper Fosser                        Fremragende idrettslige prestasjoner

 
 

 

Årets priser

Norsk Orientering etablerte i 2006 «Årets Priser». Det deles ut priser i ulike kategorier. Enkeltmedlemmer og klubber innstiller kandidater til en jury oppnevnt av forbundsstyret.

Prisvinnere 2006 - 2022

NOFs merke

NOFs merke deles ut etter kriterier besluttet av forbundstinget. Reglene for tildeling finner du her

NOFs styremerke

Styremerket tildeles medlemmer av forbundsstyret.

Generalsponsor

Hovedsponsorer